Loading…
Tilbage

OGP Selvevaluering 2012


30-09-2013 15:10:52

Deltagerlandene i Open government Partnership (OGP) skal efter udløb af deres handlingsplan gennemføre en selvevaluering. Som ansvarlig for den overordnede koordination af Danmarks deltagelse i OGP har Digitaliseringsstyrelsen således forestået udarbejdelsen af en samlet evaluering af gennemførelsen af Danmarks første OGP-handlingsplan, som trådte i kraft i april 2012.

De individuelle offentlige myndigheder og institutioner, som var ansvarlige for et eller flere initiativer i handlingsplanen, har bidraget med kortfattede evalueringer af hvert enkelt af disse. Evalueringerne af de enkelte initiativer er kun redigeret let, i det omfang det har været nødvendigt for at sikre en ensartet struktur og tone.

Evalueringsrapporten er opbygget, så den afspejler strukturen af den nationale handlingsplan for open government 2012. Hvert kapitel indledes således med den samme introduktion, som indledte det tilsvarende kapitel i handlingsplanen. Herefter følger evalueringerne af de enkelte initiativer. I overensstemmelse med principperne for OGP selvevaluering har udkast til denne evalueringsrapport været i offentlig høring i en to-ugers periode via den offentlige høringsportal. Rapporten findes både i en dansk og engelsk udgave - begge kan downloades nedenfor.

Evalueringsrapporten vil nu desuden indgå som en del af grundlaget for et uafhængigt review af Danmarks OGP-indsats, som udføres i regi af Open Government Partnerships evalueringsenhed, OGP Independent Reporting Mechanism.

Filer og referencer

Titel Type
OGP-selvevaluering 2012.pdf pdf
OGP Self-Assessment 2012.pdf pdf