Loading…
Tilbage

Opsamling på workshoppen 'Smart City - byudvikling og borgerinddragelse'


13-11-2013 16:38:54

Smarte byer er ikke kun summen og formidlingen af data. Forudsætningen for den smarte by, der danner rammen op et godt liv, er lederskab. Det kræver lederskab og nytænkning at udnytte de nye muligheder i data og IKT. Relationerne, samarbejdet og den gensidige inddragelse af myndigheder, virksomheder, organisationer og borgere bliver desuden centrale i den smarte by, hvis potentialerne skal udløses. På workshoppen vil vi arbejde med, hvordan vi kan sætte Smart City på dagsordenen, når der arbejdes med strategisk byudvikling. Deltagerne opfordres til at komme med ideer og løsningsforslag til, hvordan man kan skabe smarte og involverende byer, hvor borgerne er i centrum. Faciliteret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Hvad var det centrale spørgsmål, workshoppen arbejdede med?

Hvordan kan man bedst og smartest udnytte og anvende de potentialer, der findes inden for data og teknologi, og på hvilken måde kan denne anvendelse bidrage til at skabe den smarte by og det gode liv?

Hvordan arbejdede I i workshoppen?

Præsentation af tre temaer med en række spørgsmål. Gruppearbejde med efterfølgende opsamling.

Hvad kom der ud af workshoppen?

Udveksling af viden, forståelser og erfaringer på tværs af fagområder.

Hvilken uventet indsigt fik I undervejs?

Information om hvordan er bliver arbejdet meget forskelligt med Smart City-konceptet/-begrebet.

(Workshoppen blev afholdt på Open Gov Camp 2013)