Loading…
Tilbage

Opsamling på workshoppen 'Lokaldemokrati'


13-11-2013 16:39:30

Hvad skal der til for at få førstegangsvælgerne op af sofaen? Hvordan skal borgerne inddrages i kommunens beslutninger? Vil du være med til at bestemme, hvordan vi arbejder videre med disse og flere spørgsmål? Økonomi- og Indenrigsministeriet afholder i samarbejde med Social-, Børne- og Integrationsministeriet en workshop om lokaldemokrati. På workshoppen inviteres alle interesserede til at debattere udfordringer for lokaldemokratiet og brainstorming på idéer til løsninger. Temaer, der debatteres, er førstegangsvælgere, kommunal borgerinddragelse og marginaliserede grupper. Som opsamling på debatterne omsættes diskussionerne til initiativer og forslag, som nedskrives og sendes til relevante ministerier. Faciliteret af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Hvad var det centrale spørgsmål, workshoppen arbejdede med?

Lokaldemokrati i forhold til unge og marginaliserede. Derudover kommunal borgerinddragelse.

Hvordan arbejdede I i workshoppen?

Åben debat med stor brug af post-its.

Hvad kom der ud af workshoppen?

Vigtigt at have transparens, kontinuitet og noget på spil. Der skal ske en genkobling af det politiske med borgerne. Der skal være tale om reel inddragelse med konsekvens. Der skal være noget på spil.

Hvilken uventet indsigt fik I undervejs?

Stor interesse for at debattere. Efterspørgsel efter demokratisk dannelse på alle niveauer modsat "what's in it for me?".

(Workshoppen blev afholdt på Open Gov Camp 2013)