Loading…
Tilbage

Opsamling på workshoppen 'Fra kulturbruger til kulturborger '


13-11-2013 16:38:35

Hvordan udvikler vi vores kulturtilbud, kulturinstitutioner og måske kulturopfattelse i takt med borgernes nye krav og behov? Værdikæden "stat-institution-borger" er under opløsning i disse år, og det påvirker begreber som brugerinddragelse og den underliggende dagsorden om dannelse og demokratisering. Som kulturaktør må man derfor stille sig selv spørgsmålet, hvordan man fremover kan sikre et engagement i kulturen fra borgerne. Hvilke værktøjer skal man gribe til? Sociale medier, communities og crowdsourcing? Og hvilke nye partnerskaber og samarbejder kan man indgå i for at stå stærkere? Denne workshop bliver drevet som et cafékoncept, hvor deltagerne indledningsvis drøfter forskellige temaer og til slut kommer med projektforslag eller scenarier for samarbejde. Faciliteret af Kulturstyrelsen.

Hvad var det centrale spørgsmål, workshoppen arbejdede med?

Hvad ligger der i udviklingen fra kulturbruger til kulturborger?

Hvordan arbejdede I i workshoppen?

Brainstorm på udfordringer og løsninger i forhold til indhold, borgere og institutioner.

Hvad kom der ud af workshoppen?

Kulturborgeren findes et andet sted, har andre behov og brug for andre løsninger end kulturbrugeren.

Hvilken uventet indsigt fik I undervejs?

Der er mange fælles mål på tværs af institutioner, myndigheder, kommercielle og ikke-kommercielle aktører.

(Workshoppen blev afholdt på Open Gov Camp 2013)