Loading…
Tilbage

FAQ om NemLog-in


Her finde du de mest stillede spørgsmål og svar om NemLog-in.

 

Generelt om NemLog-in

Vores signeringscertifikat til vores løsning er ved at udløbe. Hvad skal vi gøre?

Du kan foretage ændringer til fx signeringscertifikat, endpoint, attributer mv. i Administrationsmodulet https://administration.nemlog-in.dk. Der er kun den tekniske administrator, som kan ændre i forbindelse med signeringscertifikat.

Må jeg bruge samme certifikat til flere af vores løsninger?

Nej, hver tilsluttet løsning skal benytte et unikt FOCES eller VOCES certifikat i kommunikationen med NemLog-in.

 

For myndigheder og it-leverandører 

Jeg er administrator for en myndighed og har fået af vide af vores it-leverandør, at jeg skal godkende, at vores system går i produktion. Hvad skal jeg gøre?

Du skal gå ind på Administrationsmodulet https://administration.nemlog-in.dk og logge ind med dit medarbejdercertifikat. Herefter skal du gå til ’ventende opgaver’, hvor du skal godkende den opgave, der anmoder om, at den nye version af jeres system går i produktion. Afviser du opgaven vil den nye version ikke gå i produktion.

Vi har ansøgt om produktion for en ny version af et system og vores it-systemudbyder har godkendt, at det går i produktion. Hvorfor er den nye version af systemet ikke aktiv?

Efter it-systemudbyder har godkendt, at den ny version går i produktion, skal NemLog-in leverandøren også godkende det. Hvis systemet indeholder fuldmagtsprivilegier til borgere, skal NemLog-in supporten også godkende systemet.

Er alle opgaver godkendt inden det angivne produktionstidspunkt, går den nye version i produktion på det angivne produktionstidspunkt. Hvis NemLog-in leverandøren først godkender efter det angivne godkendelsestidspunkt, kan det tage op til 5 minutter fra NemLog-in leverandøren godkender til systemet er aktivt.

Hvordan tildeler jeg rettigheder til mine testbrugerer, så jeg kan teste, at de rette privilegier bliver sendt tilbage igennem Authorization eller Privilegie attributten i min SAML assertion?

Det er ikke muligt at tilføje rettigheder til et testsystem, når systemet er i produktion. I testsystemet er det i stedet muligt for den tekniske administrator at knytte de tilføjede testbrugere til de eksisterende privilegier i systemet. Dette gøres i af en teknisk administrator for systemet i Administrationsmodulet https://administration.nemlog-in.dk. For at privilegierne er aktive i testsystemet, er det nødvendigt at ansøge om integrationstest efter at privilegier er blevet knyttet til testbruger.

Ønsker du, at systemet skal samle flere privilegier til rettigheder i produktion, skal du kontakte NemLog-in supporten på nemlogin@digst.dk, som står for opsætning imellem privilegier og de rettigheder, der kan tildeles igennem brugeradministrationen.

Jeg repræsenterer en myndighed som gerne vil benytte en eller flere NemLog-in services. Hvad skal vi gøre?

Først skal du undersøge om I allerede har en person, der er administrator i jeres organisation – fx den it-ansvarlige. Hvis ikke I har en administrator for jer som it-systemudbyder, kan du finde information i guiden Udpegning af administrator (LINK).

Oprettelse af underskriftsbemyndigede samt tilslutning af en myndighed (it-systemudbyder) eller it-leverandør gøres her https://tilslutning.nemlog-in.dk/Pages/ServiceProvider/EnrolServiceProvider.aspx#:  

  • Vælg it-systemudbyder, hvis du er en myndighed, som skal udbyde en digital selvbetjeningsløsning.
  • Vælg it-leverandør, hvis du er en privat it-virksomhed, der udvikler selvbetjeningsløsninger for offentlige myndigheder.
Vi får følgende fejl, når vi forsøger at logge ind på vores løsning. “dk.nita.saml20.Saml20Exception: The signature of the incoming message is invalid.”

Det betyder, at signaturen af det indkommende SAML response ikke kan valideres. Du kan eventuelt prøve at importere certifikatet i dit certifikatstore på serveren og se om det valideret korrekt, eller om det er det rigtige certifikat.

Kan jeg bruge fuldmagtløsningen fra NemLog-in til Digital Post?

Nej, fuldmagt for NemLog-in kan ikke bruges til Digital Post. I stedet kan du give læseadgang til Digital Post. Læs mere om læseadgang  på Borger.dk for myndigehder under Hjælp og fritagelse: https://www.borger.dk/Sider/post.aspx

 

For virksomheder og organisationer  

Hvordan tilslutter jeg min virksomhed til NemLog-in, så jeg kan lave en indberetning for min virksomhed?

Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen for hjælp til tilslutning som virksomhed eller organisation, der skal benytte brugeradministrationen. Kontakt Erhvervsstyrelsen her http://www.virk.dk/home/om-virkdk/kontakt.html eller på telefon 72200030.

Hvorfor bliver min anmodning om at blive underskriftbemyndig for min organisation i rollen som it-systemudbyder afvist?

For virksomheder og organisationer, der vil oprette sig som it-systemudbyder, kræver det som minimum en kontorchef eller en person med højere bemyndigelse at udføre tilslutningen, da personen digitalt skal underskrive vilkårene for at benytte NemLog-in som it-systemudbyder.