Loading…
Tilbage

Varsling af nye OIOUBL Schematroner pr. 15. september 2014


25-06-2014 16:41:22

Digitaliseringsstyrelsen varsler hermed en opdatering af OIOUBL schematroner.

25. juni 2014

Høringen er afsluttet og Digitaliseringsstyrelsen har modtaget høringssvar fra Moderniseringsstyrelsen, Microsoft, CSC og Truelink.

Herudover har de foreslåede ændringer været drøftet på et møde med NemHandelsaktørerne den 20. maj. Resultatet af disse drøftelser fremgår af referatet fra gruppens møde: http://digitaliser.dk/resource/2648898.

Der har været indsigelser og/eller kommentarer til følgende issues:

1199, 1245, 1255, 1286, 1361, 1363, 1379, 1389, 1395, samt tilføjet to nye issues: 1404 og 1412.

En opsummering af de indkomne høringssvar og drøftelser fremgår af den opdaterede issueliste, som er vedhæftet denne ressource.

Heraf fremgår ligeledes hvilke issues Digitaliseringsstyrelsen har valgt at tage med og vælge fra på baggrund af høringssvarene.

Betaversion af schematronen releases 1. juli, herefter er der mulighed for at teste og kommentere frem til 10. august 2014.

I forbindelse med høringen har der været en efterspørgsel efter eksempel-filer, som aktørerne kan bruge til at vurdere konsekvensen af ændringerne.

Eksemplerne er vedhæftet denne ressource og vedrører følgende issues:

·        Issue 1245 - eksempelfil hvor der på header og linjer optræder datasæt af den type som vil blive tilladt efter 15/9.

·        Issue 1255 – eksempel fil hvor der valideres for atTaxTypeCode er med og udfyldt på både header og linje

·        Issue 1363 - eksempelfil hvor der på header og linjer optræder datasæt af den type som vil blive tilladt efter 15/9.

·        Issue 1389 – eksempelfil med afgift på header men ingen moms, som bør fejle efter 15/9

·        Issue 1395  - eksempelfil hvor der på header og linjer optræder datasæt af den type som vil blive tilladt efter 15/9.

Endelig release af Schematron version 1.6 er 15. august 2014

Schematron version 1.6 træder i kraft den 15. september 2014.

Filer og referencer

Titel Type
OIOUBL_Schematron_Changelist_20140915_after public hearing.xls application/octet-stream
eksempler Schematron version 1.6.zip application/octet-stream
Profilbillede

Hjælp til fejl ved validering

Martin Lauritsen

Goddag,

Jeg er i gang med at teste vores kundes filer. Jeg tester via dette link: http://www.oioubl.net/validator2014/

Resultatet af "Result of schema validation (XSD)" er valid, så dette er fint. 

Men resultatet af "Result of schematron validation (xslt)" melder en fejl, som jeg håber I kan afhjælpe med. Fejlen lyder som følger:

Checking OIOUBL-2.02 Invoice, 2014-09-15, Version 1.6.0.15472
The document can not pass the schematron validation.
1 error(s) occurred.
Error No. : 1
Context : /
Pattern : namespace-uri(*) = 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2'
Description : [F-INV336] The documenttype does not match an OIOUBL Invoice and can not be validated by this schematron.
XPath :
Fuld fejlbesked Xml :
<Information>Checking OIOUBL-2.02 Invoice, 2014-09-15, Version 1.6.0.15472</Information><Error context="/"><Pattern>namespace-uri(*) = 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2'</Pattern><Description>[F-INV336] The documenttype does not match an OIOUBL Invoice and can not be validated by this schematron.</Description><Xpath /></Error>

Jeg antager at jeg skal ændre i "Documenttype" eftersom det er dette fejlen lyder på, men jeg kan ikke gennemskue hvor jeg styrer DocumentType. (det drejer sig om en salgsfaktura).

Er der nogen der kan pege mig i den rigtige retning?

Bonus info:

Hvis jeg benytter de ældre validatorer, så får jeg også fejlen i 2013, men ikke 2012 og 2011. Se nedenfor.

http://www.oioubl2.info/validator2011/ Både XSD og xslt valid

http://www.oioubl2.info/validator2012/ Både XSD og xslt valid

http://www.oioubl2.info/validator2012/ XDS valid, xslt fejl (samme fejl som ovenstående)

Med venlig hilsen

Martin Lauritsen

Hej Martin

Umiddelbart lyder fejlen jo på at dit xml namespace er forkert:

Pattern : namespace-uri(*) = 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2'

Betyder at schematronen har tjekket ovenstående "regel" og den er fejlet.

En OIOUBL invoice starter typisk med noget i stil med:Det vigtige her i forhold til den fejl du får, er xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"

Har du ovenstående namespace i din faktura?

Mvh. Kasper

ændret af Kasper Grøndahl Christensen (09.09.2014)

Hello Martin

This can happen if you upload non-OIOUBL document (strictly - XML without proper namespace at root tag), e.g. OIOXML instead of OIOUBL.

E.g. if you create dummy xml file with single self closed tag Invoice (find attached) and validate it with 2011 - it says that everything is correct, both XSD and schematron. Since version 2013 OIOUBL schematron was extended with a check for a correct namespace and root tag - so it started to inform about problems.

So, big chances that you validate OIOXML invoice instead of OIOUBL invoice...

Kind regards,

Dmitriy Lapko

Hi Kasper and Dmitriy,

Thanks for the quick and informative replies. This is not my field of expertise, so thanks for understandable answers. 

Best regards

Martin Laurtisen

Profilbillede

Moms på afgift

Klaus Kolmos Petersen

Jeg er ved at undersøge hvorledes Navision Stat reagerer på de eksempelfiler der er frigivet til skematron v 1.6.

Jeg har et spørgsmål til eksempelfilen rettet mod Issue 1245 om afgiftkategorier. Filen omhandler én varelinje.

Varen er momspligtig.

Derudover er der to afgifter på varen.

Disse afgifter er angivet som momsfritagne.

Momsfritagelsen af afgifterne strider mod den opfattelse jeg længe har haft, om at en fakturalinje kun bør have ét momsforhold. Iflg den opfattelse vil jeg forvente, at afgifterne på linjen er momsbelagt på samme måde som varen.

Jeg ved pt. ikke om det er dét der driller mig ved behandling af fakturaen.

Men under alle omstændigheder vil jeg gerne vide, hvad er ret og vrang mht. moms på varelinjer, hvor der også optræder afgifter?

 

Hej Klaus

Det er et meget dårligt eksempel, det beklager jeg. Faktisk er faktuarlinje 1 angivet til både at være momspligtig og momsfritaget, så vi vil kigge på at på lavet en ny.

Men hensyn til, om en fakturalinje altid kun må have ét momsforhold, så gælder det i forhold til rabatter/gebyrer (i AllowanceCharge) jf. den tværgående guideline vedr. Rabat (afsnit 3.2), men jeg er ikke så sikker på, at det også gælder i forhold til afgifter (i TaxTotal), da det vil kræve at der altid er en direkte sammenhæng mellem en vares moms og så på (alle de) afgifter der måtte være på varen.

Vi kan håbe, der er nogle afgiftsspecialister der byder ind, og samtidig vil jeg prøve at undersøge det nærmere.

Venlig hilsen

Charlotte Skovhus

For Digitaliseringsstyrelsen

Hej Charlotte

Tak for hurtigt svar.

Må jeg foreslå Finn Christensen som bud på ekspert.

Klaus

Er eksemplet for Issue 1245 skiftet ud - eller er det fortsat "meget dårligt".

Hvordan skal "meget dårligt" i givet fald forstås - er eksemplet decideret forkert, eller bare usædvanligt?

Rent logisk ser jeg ikke noget galt med eksemplet, men jeg er også alt andet end ekspert på afgifter.

Lige et kontrolspørgsmål: Er det korrekt at det er TaxSubTotal/TaxCategory/TaxScheme/TaxTypeCode der angiver hvorvidt afgiften er momsfri eller ej? Hvad hvis dette felt ikke er udfyldt (det er ikke krævet) - er afgiften så momsbelagt eller ej?

Hej alle

Inden Finn og jeg gik på ferie diskuterede vi dette eksempel.

Finn skrev:

" Hej Ole,

 Tak for eksemplet! 

 Jeg er enig i, at dette eksempel er helt valid OIOUBL, og at den nuværende schematron fejlagtigt afviser det med F-LIB315."

Schematronen er nu ændret, så eksemplet ikke giver ovenstående fejl.

Er der andre, som har kommentarer.

Vh.

Ole

Hej

Tak for hurtigt svar Ole - og som sagt ser jeg heller ikke noget problem med eksemplet, men blev forvirret fordi Charlotte tidligere i tråden har stemplet det som "meget dårligt" :-)

Er der nogen der kan hjælpe mig med mit andet spørgsmål:

Er det korrekt at det er TaxSubTotal/TaxCategory/TaxScheme/TaxTypeCode der angiver hvorvidt afgiften er momsbelagt eller ej? Hvad hvis dette felt ikke er udfyldt (det er ikke krævet) - er afgiften så momsbelagt eller ej?

@Kasper

I min forståelse er problemet i eksemplet, at afgifterne på varen ikke er momsbelagte, medens varen i sig selv er momsbelagt.

Jeg mener at sædvane er, at afgifter er momsbelagt som varen.

Hvis eksemplet er gyldigt - at afgiften er momsfri, medens varen er momsbelagt, betyder det at vi for én fakturalinje skal bogføre to linjer; én for den momsbelagte andel af fakturalinjen og en for den momsfrie.

Det vil komplicere alt hvad vi kender, og vil nok også gøre momssansynliggørelse til en endnu vanskeligere disciplin.

Dertil kommer brug af PriceTypeCode og angiver af at prisen er inklusive en afgift som har en anden momsberegning end selve grundydelsen. Det bliver noget rod.

Så derfor tror jeg stadig på at én linje kun har ét momsforhold og at eksemplet derfor ikke er medholdeligt mht. momsningen af afgiften.

Jeg tror at SKAT må have en grundholdning til fænomenet.

Klaus

 

(netop hjemkommet efter ferie)

1) @Kasper:
[F-LIB197] TaxTypeCode must be a value from the 'urn:oioubl:codelist:taxtypecode-1.2' codelist when TaxScheme/ID is different from '63' or 'VAT' (Moms)
Så du burde ikke opleve en situation hvor TaxTypeCode ikke er udfyldt korrekt.

2) @Klaus:
Tak for tilliden!
Som Charlotte skriver skal en/et rabat/gebyr (i AllowanceCharge) på en fakturalinje altid have samme momsforhold som selve varen, men det gælder ikke for punktafgifter (i TaxTotal).
Et "godt" eksempel på dette er en faktura på en bil, hvor registreringsafgiften ikke er momspligtig - se vedhæftet.

Håber at dette giver mening!

Hej alle

Lige et par kommentarer i relation til spørgsmålet omkring moms på afgifter.

I forhold til Klaus oprindelige spørgsmål om, hvorvidt momskategorien på afgifterne altid følger varen på linjen, fik vi det eksempel vi efterlyste fra Finn, der bekræfter, at det ikke altid er tilfældet.

Vi har efterfølgende arbejdet på en FAQ (ikke offentliggjort endnu) hvor anbefalingen er, at momsen på afgiften følger varen på linjen, alternativt lægges på headeren, for ikke at komplicere dokumenterne unødigt.

I forhold til min kommentar om kvaliteten af eksempelfil 1245 :-) så er problemet med den fil, at afgiften på linjen standard er indregnet i prisen på linjen - med mindre andet er angivet (jf. FAQ spm. 26 og 27). I eksemplet er varen momspligtig og afgiften momsfritaget - og der er i eksemplet ikke taget højde for, at afgiften allerede er indregnet i varens pris, hvilket betyder at man først beregner moms af afgiften - som en del af varens pris, for derefter at sige, at afgiften er momsfri.

Der er udarbejdet nye eksempel filer til FAQ'en

Venlig hilsen

Charlotte Skovhus, mySupply

ændret af Charlotte Skovhus (18.09.2014)
Profilbillede

CatalogueOnly

Helle M. Klausen

Er den nye profil CatalogueOnly (urn:www.nesubl.eu:profiles:profile1:ver2.0) ikke faldet ud af changelisten?

ændret af Helle M. Klausen (09.07.2014)

Hej Helle

Profilen blev taget ud af changelisten argumentet var, at den allerede findes i den eksisterende kodeliste og derfor ikke er ny i OIOUBL.

Vh.

Ole