Loading…
Tilbage

Vejledning i implementering af tællerscript


Denne introduktion beskriver kort de vigtigste punkter i forbindelse implementering af tællerscript. For en mere uddybende vejledning henvises til ”Vejledning i implementering af tællerscript, v. 2.7".

Vejledning i implementering af tællerscript (nyt vindue)

Brugen af det fællesoffentlige tællerscript er obligatorisk for de selvbetjeningsløsninger, den offentlige sektor stiller til rådighed for borgere og virksomheder, læs mere i Udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsnininger (nyt vindue). Der eksisterer et tællerscript til henholdsvis borger- og virksomhedsrettede løsninger. 

Den nedenstående domænemodel viser hvad en portalservice (en løsnings anvendelse i af en myndighed). 

domænemodel for statistiksystemet

Domæneservice: Et eksempel på en domæneservice kunne være servicen ”Opskriv barn i dagsinstitution”. Domæneservicen beskriver forretningsniveauet for en service, men siger ikke noget om den egentlige fysiske service, som skal anvendes for at gennemføre en opskrivning.

Tekniskløsning: En tekniskløsning er den fysiske udgave af en løsning.

Teknikleverandør: En teknikleverandør er organisation, som har det tekniske ansvar for at levere en portalservice til en portal. Det kunne eksempelvis være en kommunal driftsleverandør, der - på vegne af en kommune (forretningsudbyderen) - varetager drift og vedligeholdelse af servicen.

Forretningsudbyder: En forretningsudbyder er en organisation, typisk en myndighed, der har det forretningsmæssige ansvar for en portalservice. Det kan eksempelvis være en kommune eller statslig myndighed, som tilbyder borgerne en selvbetjeningsløsning eller som ønsker at præsentere data fra borgeren. En forretningsudbyder kan også godt være teknisk leverandør.

Portalservice: En portalservice er en kombination af en teknisk løsning og en forretningsudbyder. En domæneservice kan rumme mange portalservices, eksempelvis kan ”opskriv barn i dagsinstitution” have flere portalservices afhængigt af, hvilken kommune man bor i.

Gode råd til implementering af tællerscript

For en uddybende vejledning af implementeringen af et tællerscript henvises til ”Vejledning i implementering af tællerscript” (se link nederst på siden). I vejledningen findes en detaljeret gennemgang af tællerscript implementeringen samt koden, som skal anvendes.

Der er nogle få ting at holde sig for øje i forbindelse med implementering af tællerscripts. Det er en god idé at præcisere:

  • Placering af kodeblokkene (start og slut på selvbetjeningen, som tælles)
  • Korrekt anvendelse af ID’er
  • Overensstemmelse mellem anvendt data (F.eks. et ID anvendt i en kodeblok, skal stemme overens med statistiksystemets ID for pågældende leverandør)

Korrekt anvendelse af ID’er

I forbindelse med implementeringen af tællerscripts er det vigtigt at anvende ID’er korrekt. Hvis der f.eks. ikke bruges et ”PORTALSERVICEID” kan leverandørens egne ID’er benyttes ved at indsætte:

/SupplierFormat/SupplierID/SuppliersTechnicalSolutionID/MunicipalityCode

Dette indsættes i stedet for ”PORTALSERVICEID”. Servicen skal allerede være registreret i statistiksystemet.

I denne sammenhæng bør det understreges, at det helt og holdent er leverandørens eget valg, om der anvendes ”PORTALSERVICEID” eller leverandørens eget ID.

Der er altså to muligheder i forbindelse med implementeringen af et tællerscript. Man kan enten vælge kun at anvende ”PORTALSERVICEID”, eller man kan vælge at anvende egne ID'er. Denne kode veksles i systemet til et ”PORTALSERVICEID”, men kan med fordel anvendes, hvis der f.eks. er tale om en kommunal løsning med mange forretningsudbydere.

/SupplierFormat/SupplierID/SuppliersTechnicalSolutionID/MunicipalityCode, som indsættes i stedet for ”PORTALSERVICEID” består af fire elementer:

  • SupplierFormat er en fast tekst, der bruges af systemet for at vide, at det er leverandørens eget ID, der skal benyttes.
  • SupplierID er et heltal leverandøren tildeles, som fås ved at skrive til admin@borger.dk
  • SuppliersTechnicalSolutionID er leverandørens eget ID. Kan indeholde både bogstaver og tal, angiv dette ved oprettelse til admin@borger.dk
  • MunicipalityCode er kommunekoden (kun de danske kommunekoder understøttes).

Kontakt os
Ønsker du dit SupplierID tilsendt, har du spørgsmål til anvendelse af systemet, oplever du problemer med tællerscriptet eller ønsker du på anden måde at kontakte os angående Fællesoffentligt Statistiksystem, kan du skrive til admin@borger.dk.

Filer og referencer

Titel Type
illustration.png application/octet-stream
Vejledning_taellerscript_v2_7-1.pdf pdf