Loading…
Tilbage

FAQ: NemHandel Infrastruktur


24-11-2016 14:52:11

Denne ressource adresserer en række spørgsmål, som løbende har været bragt op omkring brugen af NemHandel infrastrukturen. De spørgsmål der adresseres er tekniske, men dokumentet er ikke tænkt som en i generel introduktion til NemHandel infrastrukturen. I stedet henvises til En teknisk introduktion til NemHandel.

Notatet "Teknisk_intro til NemHandel.pdf" vil løbende blive tilpasset, når nye emner dukker op eller eksisterende emner kan præciseres yderligere.
I øvrigt henvises der til dokumentet OIORASP Profile FAQ for spørgsmål og præciseringer til standarden OIO Reliable Asynchronous Secure Profile Version 1.2.

FAQ: OIORASP Implementeringen

FAQ: NemHandelsRegister (NHR)

FAQ: Integrationstests og NemHandelsRegister Test (NHR Test)

Spørgsmål omkring NemHandel og tilhørende teknik stilles til NemHandel Support.