Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

Kontaktformular Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag emne kode


 Entydig angivelse af emne for kontakt fra virksomhed til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ved hjælp UDK kontaktformular.
Valgmuligheder:
Kode 1: Lønrefusion og befordring ;
Kode 2: Kost og logi ;
Kode 3: Præmie og bonus ;
Kode 4: Løntilskud ;
Kode 5: Udstationering ;
Kode 6: Skoler ;
Kode 7: Udvalg ;

Kode 8: EGU-bonus ;   
Kode 99: Andet

Nyt i denne version: Kode 8: EGU-bonus