Loading…
Tilbage

HM 001 - Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning


Strukturen indeholder blanket HM 001 - Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning (efter lov om social service §§ 112/113/116). Blanketten indgår i KL’s blanketsamling.

Nyt i denne version: HjaelpemidlerStrukur anvendes i ny version. LeverandoerTekst er erstattet med VirksomhedAdresseStruktur. BehandlingsstedPeriodeStruktur er erstattet med BehandlingsstedPeriodeFortsatStruktur. VirksomhedIdentifikationStruktur er erstattet med MyndighedOplysningerIndhenteStruktur..

Filer og referencer

Titel Type
HjaelpemidlerBlanketHM001Struktur.xsd text/xml
HjaelpemidlerBlanketHM001Struktur.xsd.meta.xml text/xml