Loading…
Tilbage

HM 010 - Ansøgning om støtte til bil


08-08-2017 11:05:17

Strukturen indeholder blanket HM 010 - Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service § 114. Blanketten indgår i KL’s blanketsamling.

Nyt i denne version:
Namespace er ændret og versionering startet forfra. I forhold til seneste version i tidligere namespace er flg. ændret:
BilStoetteTypeStruktur er erstattet med BilStoetteTypeTekst.
IndtaegtBeloeb, BarnUngIndikator, BehandlingIndikator og BehandlingsstedPeriodeFortsatStruktur er tilføjet.
SimpleCPRPerson er erstattet med BarnPersonfoelsomStruktur.
CommentText er erstattet med BegrundelseTekst.
KoerselsbehovStruktur er erstattet med KoerselsbehovArbejdeUddannelseStruktur.

Filer og referencer

Titel Type
HjaelpemiddelBlanketHM010Struktur.xsd text/xml
HjaelpemiddelBlanketHM010Struktur.xsd.meta.xml text/xml