Loading…
Tilbage

Aftale mellem Regeringen KL og Danske Regioner


31-10-2017 08:37:59

Aftalen om indførelsen af åbne standarder i det offentlige er indgået med henblik på at fremme et konkurrencepræget marked for software og medvirke til, at offentlige it-systemer, uanset valg af software, kan udveksle informationer på tværs

Til aftalen hører kravet om, at indførelsen af de obligatoriske, åbne standarder ikke må medføre øgede udgifter for det offentlige. På baggrund af dette, gennemføres der for hvert potentielt obligatorisk sæt af åbne standarder en økonomisk konsekvensvurdering. Denne vurdering sikrer, at indførelsen af den enkelte standard er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig.

De første sæt af obligatoriske, åbne standarder træder i kraft fra den 1. januar 2008. Det drejer sig om følgende syv sæt af standarder:

  • Standarder for dataudveksling mellem offentlige myndigheder (OIOXML)
  • Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD)
  • Standarder til elektroniske indkøb i det offentlige (OIOUBL)
  • Standarder for digital signatur (OCES)
  • Standarder for offentlige netsteder / hjemmesider og tilgængelighed
  • Standarder for it-sikkerhed (DS484 - kun for staten)
  • Standarder for dokumentudveksling (ODF/OOXML)

Aftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om åbne standarder for software

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i september 2007 en aftale om anvendelsen af obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige. Aftalen indebærer, at samtlige offentlige myndigheder fra 1. januar 2008 skal anvende syv sæt af åbne standarder i nye it-løsninger. Aftalen forpligter også myndighederne til at kunne modtage tekstdokumenter i to åbne dokumentstandarder.

Der er enighed mellem regeringen, KL og Danske Regioner om fortsat at satse på standardisering og anvendelse af åbne standarder. Dette er med til at sikre sammenhæng i den offentlige sektor og et softwaremarked, der er præget af konkurrence, innovation og mangfoldighed til gavn for udviklingen af den digitale forvaltning.

Aftalen mellem Regeringen, KL og Danske regioner (PDF) (Se tilknyttet fil "Aftale om anvendelse af abne standarder for software i det offentlige.pdf")

Bilag til Folketingets it-ordførere

Videnskabsministeriet har udarbejdet en bilagsmappe til Folketingets it-ordførere i forbindelse med drøftelserne om køreplanen for indførelse af åbne standarder for software i det offentlige.

Læs bilagsmappen til Folketingets it-ordførere her (Note: Dødt link - fjernet).

Informationspjece om anvendelse af åbne standarder

Den 1. januar 2008 bliver det obligatorisk for alle offentlige myndigheder at anvende en række åbne standarder i nye it-løsninger. IT- og Telestyrelsen har udarbejdet en pjece, der informerer om, hvordan myndighederne sikrer sig, at de fra den 1.januar 2008 kan efterleve kravene om anvendelsen af obligatoriske, åbne standarder.

Pjecen "Sådan anvender du åbne standarder i din myndighed" kan findes under tilknyttede filer.

Vejledningspjece

Offentlige myndigheder skal fra 1. januar 2008 anvende obligatoriske, åbne standarder i alle nye offentlige it-løsninger. IT- og Telestyrelsen har udarbejdet en vejledning, der beskriver nye krav og undtagelsesmuligheder for anvendelsen af obligatoriske, åbne standarder i nye it-løsninger. Desuden gennemgås de syv sæt af obligatoriske åbne standarder, der i første omgang gøres obligatoriske.

Pjecen "Vejledning om anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige" kan findes under tilknyttede filer.

Filer og referencer

Titel Type
Aftale om anvendelse af abne standarder for software i det offentlige.pdf pdf
Sadan_indforer_du_obligatoriske_abne_standarder_i_det_offentlige.pdf pdf
Saadan indfoerer du obligatoriske aabne standarder i det offentlige.mht application/octet-stream
Sdan indfrer du obligatoriske bne standarder i det offentlige.odt odt
Vejledning_om_abne_standarder.pdf pdf
Vejledning om bne standarder.odt odt
Vejledning om anvendelse af obligatoriske.mht application/octet-stream