Loading…
Tilbage

Udtalelse fra ekspertudvalg


31-10-2017 08:40:18

Udvalget har den 5. oktober 2009 oversendt en udtalelse til ministeren vedrørende åbne standarder for dokumentformater.

Efter drøftelser med Folketingets it-ordførerne den 28. august 2009 genindkaldte videnskabsminister Helge Sander det uafhængige ekspertudvalg til at vurdere, om Konkurrencestyrelsens rapport om markedet for kontorsoftware giver ekspertudvalget anledning til at ændre dets tidligere anbefalinger.

(Note: Dødt link til Konkurrencestyrelsens rapport - fjernet)

Udvalget har bestået af:

  • Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet (formand)
  • Forretningskonsulent Jens Hørlück, Fælles IT ved Aarhus Universitet
  • It-centerchef Jørgen Kristensen, Foreningen af Kommunale IT-chefer
  • Professor Kim N. Andersen, CBS
  • Professor Mogens Kühn Pedersen, CBS.

Filer og referencer

Titel Type
Udtalelse fra ekspertudvalget 051009.pdf pdf
BILAG B Konklusionspapir mode med it ordforerne 280809 vedr abne standarder.pdf pdf
BILAG C Precisering af kommissorium.pdf pdf
BILAG D Udtalelses fra Konkurrencestyrelsen.pdf pdf
BILAG E Bemerkninger fra MKP.pdf pdf
BILAG F Kommentarer til MKP.pdf pdf