Loading…
Tilbage

Økonomiske konsekvensvurderinger


31-10-2017 08:31:59

Økonomiske konsekvensvurderinger vedr. åbne standarder

  • Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor (Se tilknyttet fil "Okonomisk_vurdering_ _ODF_som_entydig_standard.pdf")
  • Økonomisk konsekvensvurdering af ODF som entydigt obligatorisk dokumentformat (Se tilknyttet fil "Okonomisk_vurdering_ _ODF_som_entydig_standard.pdf")

Af rapporten "Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige" (som blev offentliggjort i en høringsversion 23. februar 2007) er det foreslået, at der til brug for den endelige beslutning af at gøre udvalgte åbne standarder inden for et givent område, udarbejdes en økonomisk konsekvensvurdering i forhold til det konkrete område.

I den forbindelse har IT- og Telestyrelsen bedt Rambøll Management udarbejde forslag til model for disse økonomiske konsekvensvurderinger, samt anvende modellen på de områder hvor rapporten "Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige" foreslår obligatoriske åbne standarder allerede fra den 1. januar 2008. Dette arbejde er samlet i rapporten "Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor".

I forlængelse af debatten vedr. anvendelsen af obligatoriske standarder for dokumentformater har IT- og Telestyrelsen ligeledes bedt Rambøll Management om at udarbejde en økonomisk konsekvensvurdering af alene at anbefale ODF som obligatorisk dokumentstandard. Dette arbejde er samlet i rapporten "Økonomisk konsekvensvurdering af ODF som entydigt obligatorisk dokumentformat". Det skal bemærkes, at Rambøll Management i forbindelse med udarbejdelsen af rapporterne har interviewet en række embedsmænd fra IT- og Telestyrelsen og en række andre offentlige myndigheder i deres rolle som eksperter indenfor de givne standardområder.

IT- og Telestyrelsen har desuden som opdragsgiver diskuteret rammer for metoden med Rambøll Management.

Det skal dog understreges, at rapporterne er udarbejdet af Rambøll Management, og at endelige skøn, vurderinger og beslutninger er foretaget af Rambøll Management.

Filer og referencer

Titel Type
Okonomisk_vurdering_ _ODF_som_entydig_standard.pdf pdf
Okonomiske_vurdering_ _abne_standarder.pdf pdf