Loading…
Tilbage

NemSMS


31-10-2017 09:44:40

SIDEBAR INFO:

Løsningstype

Kommunikation

Løsningsform

Service 

Forvaltningsområde

06.38.10.20 Tværgående it-løsninger til den digitale infrastruktur

Understøttede Sprog

Dansk

Status

Drift

Driftstart

2010

Ejer og projekt

Ejer: Digitaliseringsstyrelsen er kontraktholder
Projekt: Digital post

Kontaktinformation

Projektleder Martin Dohn
2513 5361
mdo@digst.dk

Links

Beskrivelse på digst.dk (Eksternt dødt link)

Vejledninger og teknisk dokumentation (Eksternt dødt link)

OM SYSTEMET:

Projektbeskrivelse - kort

NemSMS er en del af Digital post projektet. NemSMS er afleveret til drift og der sker kun mindre justeringer.

Rationale

Med NemSMS kan en myndighed nemt og effektivt sende sms-påmindelser til borgere og virksomheder.

NemSMS er en god service til borgere og virksomheder, da den hjælper med at huske aftaler, frister o. lign – samtidig kan myndigheden spare ressourcer og give borgerne en påmindelses-service.

Eksempler på anvendelse: Påmindelse til borgere om aftale på hospital eller virksomheds aftale med kommunal byggesagsbehandler.

Funktionalitet

Med NemSMS kan en myndighed:

 • sende sms-påmindelser (NemSMS’er) til alle borgere og virksomheder, der har registreret mobiltelefonnumre og givet samtykke til at modtage NemSMS’ere fra det offentlige.. 
 • få adgang til et nationalt mobilregister, der løbende udvides til gavn for alle myndigheder.
 • sørge for, at sms-påmindelser til borgere og virksomheder sendes manuelt eller automatisk fra din myndigheds eksisterende systemer (bookingsystemer mv.). Myndigheden har mulighed for at styre, hvornår SMS-påmindelserne udsendes, og om der skal udsendes mere end én påmindelse per aftale/frist.
Løsningsarkitektur
 • Løsningen indeholder et nationalt mobilregister
 • Løsningen anvender OIO-REST principper og standarden S/MIME (mail) til kommunikation.
 • Den afsendende myndighed skal anvende OCES-certifikater.
 • Borgeren/virksomheden skal have en mobil telefon.
 • Borgeren/virksomheden kan enten blive tilmeldt af en myndighedsperson (eksempelvis en lægesekretær) ved afgivelse af accept om at modtage NemSMS fra offentlige myndigehder. Alternativt kan borgeren/virksomheden indefra en i-Framet løsning afgive sit samtykke.

Tilslutningskrav

Den afsendende myndighed skal have indgået en tilslutningsaftale med leverandøren af løsningen (servicen). Prismodellen er transaktionsbaseret.

Krav til anvendelse

Tilslutning kan anvendes af alle myndigheder.

Afhængighed af platform

Løsningen er platformuafhængig.

Krav til tekniske standarder

 • OIO-REST principper
 • S/MIME (mail)
 • OCES

Link til Snitflader (Eksternt dødt link)

Afhængighed af andre løsninger

Løsningen deler back-end med Digital Post.

Arkitekturtegninger-billeder