Loading…
Tilbage

NemKonto


31-10-2017 09:43:28

SIDEBAR INFO:

Løsningstype

Økonomi og betaling

Løsningsform

Service

Forvaltningsområde

06.38.10.20 Tværgående it-løsninger til den digitale infrastruktur

Understøttede Sprog

Dansk

Status

Drift

Driftstart

07/11/2005

Ejer og projekt

Ejer: Digitaliseringsstyrelsen
Projekt: Nemkonto

Kontaktinformation

NemKonto: Tlf: 4460 6368, support@nemkonto.dk
Projektleder: Troels Tofte, tofte@digst.dk

Alternative navne

 • NKS
 • NemKonto systemet

Links

Beskrivelse på digst.dk (Eksternt dødt link)

Gruppe på digitalisér.dk

Nemkonto.dk

Teknisk info

Support

OM SYSTEMET:

Løsningen er først og fremmest et kontoregister, hvor principielt alle borgere og virksomheder i Danmark skal registrere den bankkonto, som de ønsker at modtage deres offentlige udbetalinger på. Alle off. myndigheder skal herefter bruge NemKonto, når de udbetaler til borgere eller virksomheder.

Projektbeskrivelse - kort

Projektet er overleveret til drift. Der foretages kun mindre løbende justeringer.

Rationale

Det er et lovkrav, at alle offentlige udbetalinger udbetales gennem NemKonto, og det er et lovkrav, at alle borgere og virksomheder har en oprettet NemKonto umiddelbart før, de modtager deres første offentlige udbetaling.

Rationalet er, at alle oplysninger vedr. offentlige udbetalinger kun vedligeholdes ét sted.

Funktionalitet

 • Borgere kan opdatere deres NemKonti via hjemmeside, netbank, sagsbehandler eller bankfilial
 • Virksomheder kan opdatere deres NemKonti via (netbank), sagsbehandler eller bankfilial
 • Borgere og virksomheder kan vælge at have en specifik konto forskellige fra den overliggende NemKonto til en specifik ydelse (fx børnepenge, overskydende skat e.l.)
 • Myndigheder kan indsende ukomplette betalinger, som påføres kontonummer af NemKonto, og videresendes til myndighedens ban
 • Myndigheder kan indsende komplette betalinger, som NemKonto ekspederer videre til myndighedens bank
 • Private virksomheder kan træffe aftale om at anvende NemKonto, hvor de efter et opslag modtager et kontonummer retur til videre foranstaltning.

Løsningsarkitektur

Nemkonto er en mainframeløsning. Kommunkerer med XML-snitflader, VANS, OIORASP og MQ til kunder og EDIFACT til banker.

Tilslutningskrav

Krav til anvendelse

NemKonto er for alle offentlige myndigheder. Der er et mindre tilslutningsgebyr. Det er gratis at anvende, for myndigheder omfattet af Bekendtgørelse om Nemkontoordning §7.

NemKonto kan også anvendes af private udbetalere, læs mere om privat tilslutning til NemKonto.

Afhængighed af platform

NemKonto kan anvendes uafhængigt af platform.

Krav til tekniske standarder

NemKonto anvender snitflader i OIOXML. Beskrivelse af snitflader for den tekniske del myndigheders udbetalingssystemer og NemKonto-systemet findes her: Tekniske snitflader

Afhængighed af andre løsninger
 • NemID
 • NemLogin
 • CVR
 • CPR
 • EDIFACT/Banksystemer
 • Nets
 • Myndigheders fagsystemer og betalingssystemer

SLA

Der garanteres en driftseffektivitet på 98,5 % i driftstiden, der 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. NemKonto skal jf. beredskabsplanen kunne reetableres på 8 timer. Normalt meldes fejl ind via first line, men Digitaliseringsstyrelsen kan også melde direkte til PL hos KMD, på mobiltlf. Der er sat alarmer på NemKonto-systemet, som overvåges 24/7, så evtuelle kritiske fejl, burde blive opdaget hurtigt, hvormed også fejlrettelse kan starte hurtigt.

Arkitekturtegninger-billeder

Filer og referencer

Titel Type
nemkonto.archimate application/octet-stream