Loading…
Tilbage

Statens Budgetsystem (SB)


01-09-2009 11:38:21

Statens Budgetsystem (SB) bliver anvendt til at udarbejde og opstille bevillingslovpublikationerne (Forslag til Finanslov, Ændringsforslag til Forslag til Finanslov, Finanslov, Forslag til lov om Tillægsbevilling og Statsregnskab).


Endvidere bliver SB brugt i forbindelse med ministeriernes afrapportering vedrørende totalrammeordningen og bevillingsafregningen i tilknytning til statsregnskabet.

Filer og referencer

Titel Type
Statens Budgetsystem Ekstern reference