Loading…
Tilbage

B-værdilisten


01-09-2009 12:38:21

 

Listen er en oversigt over B-værdier (bidragsværdier) for en række kemiske stoffermv. som er en grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til luftforurening af omgivelserne. Listen kan bruges til at bedømme den miljøpåvirkning, som luftemissioner fra virksomheden giver anledning til, og prioritere indsatsen for at reducere påvirkningen. Værktøjet omhandler kun luftemissioner fra industrielle anlæg, som udledes via afkast til det ydre miljø. Luftemissioner fra energiproducerende anlæg bedømmes i energiværktøjet, og eventuelle emissioner inde i produktionslokalerne er omfattet af værktøjet til bedømmelse af kemisk arbejdsmiljø.

Data findes på 

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2002/87-7972-099-4/pdf/87-7972-099-4.pdf

 

Filer og referencer

Titel Type
B-værdilisten Ekstern reference