Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

Om Videnscenter for Software


Nationalt Videnscenter for Software arbejder for at skabe en supplerende forretningsmodel for offentlige organisationers anskaffelse af software. Formålet er at understøtte strategien om bedst og billigst, og i strategien indgår open source software som et vigtigt redskab. Læs her Videnscenter for Software, dets indsatsområder og menneskene bag.

Videnscenter for Software arbejder for at skabe en offentlig open source-strategi. Derudover arbejder Videnscenter for Software på modne offentlige organisationers softwareanskaffelser af software.


En ny forretningsmodel
En vigtig mission for Videnscenter for Software er:

  • At skabe en ny forretningsmodel ved softwareanskaffelse, hvor specialudviklet software bliver videreudviklet til genbrugsvarer, hvor der potentiale for det
  • At gøre dette i innovative åbne miljøer og bruge open source-software som et virkemiddel
  • At medvirke til at skabe den nødvendige forandringsparathed hos kunder og leverandører

 

Fokus på open source-software...
Videnscenter for Software har specielt fokus på open source-software. Open source betyder kort fortalt, at kildekoden til softwaren er offentlig tilgængelig, må kopieres og tilpasses efter behov. Open source-software vinder større og større udbredelse både på nationalt og internationalt plan. Årsagerne hertil er bl.a., at Open source-software er modnet i en sådan grad, at det har samme kvalitet som leverandørejet software, og har fordele, såsom mulige lavere omkostninger og mindre risiko for leverandørafhængighed.

Open source-software findes på alle niveauer i it-løsninger. Den mest udbredte web-server på Internettet er eksempelvis Apache, og Linux spiller også en stor rolle som infrastruktursoftware sammen med en lang række andre Open Source-applikationer. På pc’er er open source-programmer også udbredte. Her er kontorpakken OpenOffice og browseren Firefox er blandt de mest kendte.

Udbredelsen af open source er mindst indenfor specialudviklede forretningsapplikationer. Det skyldes, at meget specialudviklet software i sagens natur kun anvendes få steder. Ikke desto mindre er der mange gevinster at hente, hvis man satser på open source på dette felt. Og da mange offentlige organisationer netop benytter specialudviklet software, er dette et primært fokusområde for Videnscenter for Software.


... Og anskaffelsesprocessen
Videnscenter for Software har udarbejdet en anskaffelsesguide, som medvirker til at sikre kvaliteten af offentlige softwareanskaffelser. Guiden leder igennem alle anskaffelsens faser og henviser til vejledninger på området.

Mens guiden vil gøre det lettere for it-ansvarlige at anskaffe software, vil modellen samtidigt fungere som redskab for ledelsen, der bliver i stand til at følge med i, om anskaffelsesprocessen følger offentlige anbefalinger.

Vejledninger
Et vigtigt led i Videnscenter for Softwares arbejde er at identificere og udarbejde manglende vejledninger, der understøtter anskaffelsesguiden, men også vejleder generelt på området.