Loading…
Tilbage

Bispebjerg Hospital: International 'proven case' åbner muligheder


Bispebjerg Hospital skal anskaffe et nyt elektronisk patientjournalsystem til en af sine klinikker. Klinikkens opgaver gør den velegnet som pilot-case, og derfor overvejer man nu at teste en amerikansk udviklet EPJ-løsning i en dansk kontekst. Der er tale om en open source løsning udviklet af den amerikanske myndighed Veterans Affairs, som bruger den til at administrere mere end fem millioner patienter om året. På Bispebjerg Hospital håber man, at pilotforsøget vil give nogle solide erfaringer med lokal tilpasning af et system, der kører i så stor målestok andre steder i verdenen. Systemet evalueres og sammenlignes med andre, kommercielle systemer, før beslutning om at anvende systemet tages.

Bispebjerg Hospital står i den situation, at Venerea-klinikken under Dermato-Venerologisk Afdeling skal have et nyt elektronisk patientjournalsystem (EPJ). I hospitalets it-afdeling ser man klinikken som en oplagt pilot-case, hvor det er muligt på et afgrænset område at teste perspektiverne i et EPJ-system baseret på open source. Det skyldes, at klinikken stort set udelukkende har ambulante behandlinger, hvor der ikke er behov for komplekse systemintegrationer og kun sjældent sker en overførsel af patienterne til andre afdelinger på hospitalet.

”Der er lidt fabrik over Venerea-klinikken. De tager op mod 50.000 prøver om året og behandler et sted mellem 20 og 30 tusinde patienter. Det er jo alle mulige forskellige folk, der kommer ind fra gaden, testes, kommer i behandling og sendes hjem igen”, fortæller kvalitetskonsulent Kristoffer Lange fra afdelingen Mediko-Informatik-Tele på Bispebjerg Hospital. ”I det kommende system skal der kunne hentes prøvesvar fra laboratoriesystemet, og det skal ske via Medcom. Og der får vi jo en mulighed for at teste integrationsfladerne til systemet. Men ellers er arbejdsgangen jo ikke specielt kompleks. Hvis vi får succes på klinikken, vil det være oplagt at nogen overvejer om ikke man skulle teste systemet i lidt større sammenhæng”.


Open source skal give frihed og besparelser på sigt
It-afdelingen på Bispebjerg Hospital har gennem det seneste år arbejdet med at forberede forsøgsprojektet på Venerea-klinikken. I første omgang har meget af arbejdet handlet om at etablere netværk omkring projektet for at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede, når projektet kører. Og ressourcespørgsmålet handler ikke kun om penge – kompetencespørgsmålet er et centralt element i forberedelserne. På den ene side skal der frigøres de nødvendige klinisk-faglige kompetencer på klinikken, så man fra it-afdelingens side kan få det nødvendige modspil undervejs i udviklings- og implementeringsforløbet. På den anden side har det været afgørende at sikre sig, at der findes danske virksomheder med den nødvendige viden om systemets kerneteknologi og programmeringssprog.

”En væsentlig årsag til, at vi er begyndt at kigge på open source er erfaringerne med den nuværende journal på Venerea-klinikken. Her er vi havnet i en situation, hvor den leverandør, der har udviklet systemet, ikke længere supporterer løsningen. Det er det, vi ønsker at sikre os mod ved selv at have ejerskab til koden”, fortæller Kristoffer Lange. ”Samtidig spiller de økonomiske overvejelser da også ind. Det kan godt være, det ikke i første omgang bliver billigere for os at vælge open source, men hvis der kommer flere på, bør der være store besparelser i den her løsning”.


International ’proven case’ frem for udvikling fra bunden
Selvom ejerskabet til kildekoden er en afgørende parameter på Bispebjerg Hospital er der ikke noget ønske om at kaste sig ud i et projekt, hvor alting skal udvikles fra bunden - snarere tværtimod. Den løsning, man konkret overvejer at implementere på Venerea-klinikken har været i drift på en række amerikanske hospitaler i mere end 10 år. Systemet, der hedder VistA (Veterans Health Information System and Technology Architecture), er udviklet af den føderale myndighed Veterans Affairs, som har ansvaret for tidligere ansatte i det amerikanske forsvar og deres pårørende. I dag håndterer Veterans Affairs 26 millioner brugere og 5,3 millioner patienter årligt ved hjælp af VistA. Det interessante ved Vista er at Veterans Affair henviser til at systemet har spillet en central rolle i den markante forbedring i forhold til kvalitet og patientsikkerhed, som Veterans Affairs har oplevet gennem en årrække.

Siden 1995 er VistA vokset, så det i dag består af mere end 100 forskellige moduler og applikationer, der dækker mange af de kliniske, administrative og finansielle behov i den amerikanske sundhedssektor. VistA omfatter således moduler til håndtering af basisdata om patienten samt medicinmodul med indbyggede sikkerhedskontroller af f.eks. allergi, dosering, krydsreaktioner samt en stregkodeidentifikation, der sikrer, at det er den rigtige patient, som medicineres. Herudover er der udviklet moduler til laboratorieinformation, hospitalsapotek, røntgenafdeling og blodbank samt håndtering af bestilling og svar i forbindelse med labsvar, skanninger og andre prøver. Endelig kan systemet også integreres til udstyr i patientens hjem som f.eks. en personvægt, der rapporterer data ind i journalen, hvorefter patienten og dennes pårørende kan tilgå journalen via en web-løsning, og se alle væsentlige data.

”Det er klart, at det betyder noget for vores valg, at systemet kører i så stor skala, som det er tilfældet i USA – og at funktionaliteten samtidig er så veludbygget”, fortæller Kristoffer Lange. ”Det er jo helt klassisk, at der som udgangspunkt er nogen skepsis omkring soliditeten i open source løsninger – at mange af dem er skrøbelige og dårligt supporteret. Den anke kan vi adressere med valget af VistA, hvor der internationalt findes et stort community af både udviklere og praktikere omkring systemet. Og så er det klart, at der vil være noget tilpasning til danske forhold, som måske endda – hvis vores forsøg bliver en succes – på længere sigt kunne udvikle sig til en egentlig dansk ’flavour’ af VistA”.


De nationale perspektiver i en implementering af VistA
På Bispebjerg Hospital er man godt klar over, at et afgrænset forsøg med VistA fylder meget lidt sammenlignet med de store – og fortsat uafklarede – spørgsmål om den nationale strategi for udvikling af de elektroniske patientjournaler herhjemme. Alligevel har man som en del af pilotforsøget sørget for, at EPJ-interesserede fra andre regioner er blevet holdt orienteret om planerne.

”Der har i første omgang været tale om en afventende reaktion, men jeg synes, vi kan spore en voksende interesse for projektet”, fortæller Kristoffer Lange. ”Det er da klart, at det vil være optimalt for os, hvis andre vælger også at gøre deres erfaringer, men jeg tror tidligst det sker, når vi har et succesfuldt pilotforløb på Venerea-klinikken”.