Loading…
Tilbage

[info] FAQ - spørgsmål og svar


05-10-2009 17:11:56

Hvad handler det hele om?
Det handler om, at vi gerne vil vise gennem virkelige eksempler, hvordan offentlige data kan bruges til meget mere og af mange flere, end de bliver i dag. Vi tror, at Danmarks virksomheder, organisationer, studerende, iværksættere og almindelige kreative borgere kan skabe nyttige digitale tjenester og informationsrige mash-ups, som vi i den offentlige sektor slet ikke har fantasi til at forestille os. Derfor har videnskabsminister Helge Sander udskrevet idékonkurrencen Offentlige Data I Spil, hvor de bedste idéer til løsninger præmieres med økonomisk støtte til realisering af idéerne.

Hvordan deltager jeg i konkurrencen?
Konkurrencen foregår på den sociale platform Digitalisér.dk, så besøg www.digitaliser.dk, og hvis du ikke allerede er registreret bruger, så opret dig som bruger – det tager højst 30 sekunder. Besøg derefter gruppen 'Konkurrencen Offentlige Data I Spil' (hvor denne FAQ findes) og meld dig ind som medlem af gruppen. Så er du klar til at gå i gang. På forsiden i gruppen finder du en deltagervejledning, konkurrenceregler, bedømmelseskriterierne og denne FAQ. Vi anbefaler, at du læser hele materialet meget grundigt og følger regler, vejledning og anbefalinger nøje, for vi kan kun lade absolut korrekte og fuldstændige konkurrencebidrag deltage i konkurrencen.

Konkurrencen forløber ved at deltagerne indsender deres idéer, som så vises i gruppen Konkurrencen Offentlige Data I Spil’ sådan at andre kan kommentere på idéerne og give dem deres ”rating”. Alle korrekt indsendte og beskrevne idéer, som findes i gruppen søndag den 15. november 2009 ved midnat, inviteres til at indsende en mere detaljeret projektansøgning og modtager i den forbindelse et unikt ansøgernummer. Projektansøgningerne, som kun vil blive læst af konkurrence-administratorerne og dommerpanelet, skal være indsendt senest torsdag den 31. december ved midnat. Herefter vurderer dommerpanelet ansøgningerne på baggrund af et sæt bedømmelseskriterier og på baggrund af de "ratings" projektidéerne har fået i den åbne fase og udvælger vinderne, som skal præsentere deres idé på Offentlige Data I Spil-konferencen den 4. februar 2010.

Handler det om persondata?
Nej. Det handler ikke om persondata. Langt hovedparten af de offentlige data har intet med personlige oplysninger at gøre, og det er alle disse ikke-personlige data, det hele handler om.  

Danmark har den store fordel at have været langt fremme med indsamling af data og digitalisering gennem mange år, og det betyder, at den danske offentlige sektor besidder store mængder værdifulde data på næsten ethvert fagområde, man kan forestille sig – og faktisk også på en del områder, man aldrig ville have forestillet sig! Besøg Datakildekataloget her på Digitalisér.dk og se de mange datakilder, som allerede er udstillet dér.

Skal min idé bygge på data, som findes i Datakildekataloget?
Nej, du må gerne basere din idé på offentlige datakilder, som ikke er udstillet i Datakildekataloget. Men det skal være eksisterende datakilder fra offentlige myndigheder, og det må ikke være persondata eller data, som beskyttes af sikkerhedshensyn.

Kan min idé bygge på offentlige data, som man skal betale for at anvende?
Ja, du må gerne basere din idé på data, som en offentlige myndighed eller institution stiller til rådighed mod betaling. Hvis du er blandt vinderne, kan du blandt andet vælge at bruge støttemidlerne, som du vinder, til frikøb af data for en periode.

Kan min idé bygge på data, som ikke umiddelbart er maskinlæsbare, fx. data fra en hjemmeside?
Ja. Og hvis din idé er så god, at du bliver udvalgt som vinder, vil vi fra IT- og Telestyrelsens side gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dig med at få adgang til de relevante data i maskinlæsbar form. Vi kan dog  ikke love mirakler og udsteder ingen garanti, men vi vil gøre en indsats.

Hvilke slags idéer er I ude efter?
Vi håber at se mange forskellige idéer til alle former for digitale tjenester eller mash-ups eller lignende, som kan være nyttige for en eller flere målgrupper. Det kan være idéer til produkter, som har oplysende karakter, som analyserer sammenhænge og skaber bedre indsigt, og som understøtter demokrati og deltagelse i samfundsdebatten. Det kan også være idéer til tjenester, som kan udbydes som en forretning, for eksempel enten ved at brugerne betaler for at bruge tjenesten, ved at tjenesten reklamefinansieres, eller ved at tjenesten kan indgå i en virksomheds service- eller markedsføringsindsats. Altså tjenester som leverer en værdi, som man vil kunne tjene penge på. Endelig kunne det også være idéer til, hvordan offentlige data kan bruges til at tilbyde bedre offentlig information og service.

Men vi ser gerne idéer til helt nye og anderledes løsninger på områder, som vi slet ikke havde forestillet os.

Vil det offentlige snuppe min idé?
Nej – din idé forbliver din. Med din idé og alle andres idéer vil vi gerne demonstrere, hvordan offentlige data kan bruges til meget mere, hvis mange flere får adgang til at bruge dem. Det er et af de første skridt til at gøre det nemmere at genanvende offentlige data til innovative formål. Vi vil give økonomisk støtte til realisering af de bedste af idéerne, men det hele handler om få dig og andre idérige og kreative mennesker til at gå i gang med at udnytte offentlige data.

Hvordan undgår jeg, at andre snupper min idé?
Selvom der ikke er beskyttelse af immaterielle ejendomsrettigheder over en idé i sig selv, så er der  beskyttelse af rettighederne til de værker, du udtrykker idéen i. Det vil sige, at du har ophavsretten til enhver beskrivelse af din idé, som du indsender. Når du kommenterer på eller tilføjer forslag til em andens idé, skal du dog være opmærksom på, at det betragtes som overdragelse af dine bidrag til idéejeren. Du kan få mere information om beskyttelse af rettigheder hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Besøg evt. deres portal om immaterielle rettigheder på http://www.dkpto.dk/

Bør jeg søge om patent på min idé?
Især hvis du mener, at din idé kan have stor kommerciel værdi, er patent en mulighed, du kan overveje. Du kan få mere information om patenter hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Besøg evt. deres portal om immaterielle rettigheder på http://www.dkpto.dk/

Jeg har en idé, men nogen har allerede indsendt den samme idé.
Flere mennesker kan få den samme idé, og fordi vi ikke kan vide, hvem der fandt på idéen først, må vi vælge ud fra hvem som indsendte idéen først. Hvis der allerede er indsendt en idé om det, du ville have indsendt, så foreslår vi, at du tilføjer kommentarer og forslag til den indsendte idé og på den måde bidrager til, at den måske kan blive realiseret. Her skal du være opmærksom på, at det betragtes som overdragelse af dine bidrag til idéejeren. Du kan også kontakte den, som har indsendt idéen, og foreslå, at I indgår partnerskab om den.

Jeg er fuld af gode idéer – kan jeg indsende mere end én idé?
Ja absolut! Hvis du har mange gode idéer, så indsend endelig dem allesammen - blot skal du oprette dem som separate idéer. Jo flere idéer vi får frem i lyset, jo bedre. Du kan dog kun få udvalgt én af dine idéer som vinder.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har nogen gode idéer?
Alene det at du valgte at interessere dig for konkurrencen var en god idé, så du er på rette vej. Hvis du ikke selv har en idé at indsende, så bidrag til andres idéer med kommentarer og forslag. Vi tror på, at idéer, som har været vendt og drejet i debat med andre, ofte er de bedste.

Hvordan kommenterer jeg på andres idéer?
For at kunne kommentere på andres idéer skal du være registreret bruger på www.digitaliser.dk og være medlem af gruppen Konkurrencen Offentlige Data I Spil – det kan du blive på 35 sekunder. Herefter kan du deltage i diskussionerne om idéer og, hvis du ønsker det, også i alle de andre debatter på Digitalisér.dk. Når du kommenterer på eller tilføjer forslag til en andens idé, skal du være opmærksom på, at det betragtes som overdragelse af dine bidrag til idéejeren.

Hvem står bag idékonkurrencen?
Idékonkurrencen er udskrevet af videnskabsminister Helge Sander. Den praktiske håndtering af konkurrencen står IT- og Telestyrelsen for.

Hvordan udvælges vinderne?
Vinderne udvælges af et uafhængigt dommerpanel bestående af eksperter på forskellige relevante felter, fx. web 2.0, innovation, erhvervsudvikling og it-jura. Dommerpanelet udvælger vinderne i henhold til et sæt offentgjorte bedømmelseskriterier, som du bør læse, før du går i gang. Der udvælges 3 vinderidéer.

Hvad kan man vinde?
Du kan vinde økonomisk støtte til realisering af din idé. Det betyder i praksis, at du som vinder kan få refunderet udgifter til udvikling af din løsning, fx. ekstern konsulentbistand, egen arbejdsløn (efter en særlig sats), it-udgifter, frikøb af data for en periode eller, i et vist omfang, udgifter til præsentation af idéen. Den økonomiske støtte gives som ”tilskudsmidler”, som udbetales bagudrettet, når du som vinder dokumenterer dine faktuelle udgifter til udvikling af løsningen. Ved overgangen til projektansøgningsfasen vil du få nærmere information om tilskudsberettigede udgifter, krav til dokumentation og om udbetaling af tilskud.

I din projektansøgning skal der være opstillet et budget for realisering af din idé. På baggrund af dette budget vil du som vinder få tilsagn om støtte. Hvert vinderprojekt kan maksimalt få 100.000 kroner i støtte. Læs mere om dette i konkurrencereglerne.

Hvor længe er konkurrencen åben for indsendelse af idéer?
Konkurrencen åbner mandag den 5. oktober 2009, og idéer kan indsendes til og med søndag den 15. november 2009. Alle, som inden deadline har indsendt en eller flere idéer, som overholder konkurrencereglerne, vil herefter få mulighed for at indsende en projektansøgning direkte til dommerpanelet. Projektansøgningerne skal være indsendt senest torsdag den 31. december 2009. Vinderne vil få besked inden den officielle afsløring, så de kan nå at forberede en præsentation af deres vinderidé, og vinderne bliver så afsløret for offentligheden på Offentlige Data I Spil-konferencen torsdag den 4. februar 2010.

Jeg arbejder i en offentlig myndighed eller offentlig institution – kan jeg deltage?
Du kan deltage i konkurrencen som privatperson, men ikke som repræsentant for den myndighed eller institution, du er ansat i. Det betyder i praksis, at din deltagelse ikke må være knyttet til eller trække på din arbejdsplads. Medlemmerne af dommerpanelet og de virksomheder eller organisationer, de repræsenterer, er dog helt udelukket fra at deltage.

Jeg er ikke dansker – kan jeg deltage?
Ja, det kan du. Men din idé skal dreje sig om en løsning, som skaber brugsværdi eller forretningsværdi for danske brugere eller for en dansk virksomhed eller organisation, og som implementeres i Danmark. For eksempel kan en dansk virksomhed eller iværksætter deltage med en idé til en løsning, som er rettet mod udenlandske kunder, men som den danske virksomhed tjener penge på at udbyde.

Hvad mener I med mash-ups og digitale tjenester?
En mash-up er en sammenstilling af data fra forskellige separate datakilder for at skabe ny information. En digital tjeneste kan fx. være en beregner, som ud fra brugerens indtastning kan foretage en beregning og vise et resultat. For både mash-ups og digitale tjenester i det hele taget er det nærmest kun fantasien, som sætter grænser for indholdet og funktionaliteten.