Loading…
Tilbage

[info] Deltagervejledning - trin for trin


05-10-2009 14:33:39

Følg denne vejledning nøje, når du skal indsende en idé og en projektansøgning. Konkurrencebidrag, som er ufuldstændige eller ikke korrekt indsendt, vil ikke kunne deltage i konkurrencen.

1. Medlemskab
Hvis du ikke allerede er bruger på www.digitaliser.dk, så opret dig som bruger. Det kan du gøre på forsiden af www.digitaliser.dk. Meld dig derefter ind i gruppen Konkurrencen Offentlige Data I Spil. Det gør du ved at følge linket på konkurrencebanneret på forsiden af www.digitaliser.dk til gruppens forside, hvor du i højre side finder ’Medlemskab’.

2. Sæt dig ind i betingelserne
Læs vores FAQ, bedømmelseskriterierne og konkurrencereglerne grundigt. Det er meget vigtigt, at du registrerer din idé nøjagtigt som beskrevet, og at du følger proceduren for projektansøgning præcist.

3. Opret din idé
Opret din idé som en ’Ressource’ i gruppen Konkurrencen Offentlige Data I Spil. Din indsendelse vil kun blive accepteret, hvis den er oprettet som ’Ressource’ i denne gruppe, og hvis den indeholder de nedenfor beskrevne oplysninger. I formularen ’Opret ressource’ skal du allerførst angive en titel på din idé.

OBS! Når du opretter din idé (eller en kommetar til en idé eller andet indhold), skal du være opmærksom på, at der er automatisk time-out på Digitalisér.dk, sådan at du efter ½ time bliver logget ud. Du kan risikere at miste, hvad du har skrevet, hvis du ikke gemmer med jævne mellemrum.

Feltet ’Titel’
Skriv her først ODIS: og derefter titlen/navnet på din idé
fx. ”ODIS: Få overblik over xxxxx”- husk at vælge et sigende navn.

Klik på knappen ’Opret ressource’.

Nu skal du beskrive din idé i feltet ’Beskrivelse’:

Feltet ’Beskrivelse’
Beskriv din idé på en klar og kortfattet måde. Det er et krav, at beskrivelsen besvarer de 5 nedenstående spørgsmål, for at den betragtes som fyldestgørende:

1. Hvad er produktet?
fx. En service som giver overblik over xxxxx.

2. Hvordan fungerer produktet?
fx. Servicen lader brugeren angive adresse og viser så xxxx i nærheden på et kort.

3. Hvad består produktet af?
fx. Servicen består af et website med søgbart kort,  aktuelle data om xxxx kombineret med adresse og et program som kombinerer kortdata med data om xxxx.

4. Hvilke datakilder skal bruges?
fx. Servicen bruger et kort, som kan vise adresser (fra myndighed zzzz), og datasæt af xxxx med angivelse af disses adresse (fra myndighed yyyy).

5. Hvem vil bruge produktet?
fx. Servicen henvender sig især til børnefamilier, fordi xxxx.

Udfyld derefter de næste felter som angivet nedenfor:

Feltet ’Tags’
Skriv nogle nøgleord, som vil gøre det nemt for andre at finde din idé blandt alt indholdet i Digitaliser.dk.

Feltet ’Ressourcetype’
Vælg ’Generisk ressource’.

Feltet ’Anvendelsesområder’
Skal ikke angives.

Feltet ’Unikt id’
Skal ikke angives.

Feltet ’Tilføj indhold’
Her kan du evt. uploade supplerende information (diagrammer, tekstdokumenter, kodeeksempler osv.), og du kan henvise til andre websites.

Feltet ’Supplerende information’
Kan efterlades tomt.

Feltet ’Version’
Skriv ”1”. Hvis du senere vil ændre i eller tilføje noget til din idé, kan du her angive et nyt versionsnummer for din idé. Vil du senere ændre eller tilføje noget til din idé, skal du angive et nyt versionsnummer, så man kan se udviklingen af idéen.

Det er ikke nødvendigt at angive personlige oplysninger eller kontaktinformation i denne fase, men det er vigtigt, at du i din brugerprofil har angivet en gyldig emailadresse, da vi vil kontakte dig ad den vej.

Læs din idébeskrivelse igennem og klik på knappen ’Gem ressource’. Vælg ’Gem ressource’ for at gemme en kladde, som kun du kan se, eller vælg ’Gem og publicer’  for at gennemføre registreringen af din idé. (’Gem og publicer til gruppe' skal ikke anvendes).

4. Videreudvikling af din idé
Indtil deadline for den åbne idéfase kan du videreudvikle din idé og registrere nye versioner af den. Når du er logget ind i www.digitaliser.dk kan du på forsiden se oversigten ’Mit indhold’ over alt det indhold, du har skabt. Projektidéer findes på fanebladet ’Ressourcer’. Klik på det lille taskeikon ud for din idé, som du vil lave en ny version af, og klik på ’Opret ny version’. Når du er færdig, skal du huske at vælge ’Gem og publicer’ for at gennemføre registreringen af den nye version af din idé.

5. Deadline og deltagernummer til projektansøgningsfasen
Deadline for registrering af idéer er søndag den 15. november 2009 ved midnat. Alle, som korrekt har registreret en eller flere fyldestgørende idéer inden deadline, vil den 23. november 2009 gennem www.digitaliser.dk’s beskedfunktion modtage information om download af projektansøgningsskema og et unikt deltagernummer, som skal angives på projektansøgningen.

6. Projektansøgningen
Download projektansøgningsskemaet og udfyld det efter anvisningerne. Nummerede bilag kan supplere ansøgningsskemaet, men vær opmærksom på, at bilag betragtes som supplerende materiale og ikke nødvendigvis bliver taget i betragtning ved bedømmelsen. Ansøgningsskema og eventuelle bilag skal indsendes samlet og i én omgang som angivet på ansøgningsskemaet. Indsendt materiale returneres ikke. Sørg for selv at gemme en kopi af alt materiale, som indsendes. Du vil modtage en kvittering for modtagelse af din ansøgning, og du bør også gemme denne kvittering.

7. Besked til og offentliggørelse af vinderne
Vi vil bestræbe os på at give vinderne direkte besked inden mandag. den 18. januar 2010, så de kan nå at forberede præsentation af deres projektidé til konferencen Offentlige Data I Spil, hvor vinderne afsløres for offentligheden. Der gives ikke besked/afslag til de deltagere, som ikke udvælges som vindere. 

Profilbillede

ODIS: Oplysninger på stedet (mobil GIS)

Ove Lindholt Hansen

Beskrivelse

Mobiltjenesten EjendomSMS er allerede under udvikling (se www.EjendomSMS.dk). Det er en tjeneste som via en mobiltelefon med GPS henter alle tilgængelige oplysninger om det sted du befinder dig. 

Stedet bruges som indgang til offentlige data. 

Professionelle brugere får stor frihed og fleksibilitet i arbejdet, og private brugere får interessante oplysninger på stedet.

Funktion:

Brugeren skal installere programmet på telefonen, og registrere sig som bruger. 

Programmet EjendomSMS viser et kort over det sted hvor du står og der er en lille markør på kortet, som du flytter med piltasterne til det sted hvorfra du vil sende en forespørgsel. 

Forespørgselen sendes automatisk som en SMS til en server - afsenderens telefonnummer identificerer brugeren, og bestemmer hvilke oplysninger der returneres.

Serveren indhenter data fra andre tilgængelige webservices, og et øjeblik efter kommer svaret til brugeren - også som en SMS - med de oplysninger som brugeren kan få adgang til i henhold til personbeskyttelse, betaling mv. 

Der sendes ligeledes en mail med de samme oplysninger, hvis brugeren har oplyst sin mailadresse.

Data i spil:

Der anvendes en lang række data fra offentlige tjenester hvor nogle er gratis og andre kræver betaling og kontrakt.

Følgende data er gratis:

  • AWS med Adresse,
  • Plansystem.dk med planoplysninger som lokalplaner (forslag og vedtagne), kommuneplanrammer, osv.
  • Miljøportalen med natur / miljøoplysninger, forurening, naturbeskyttelse osv.
  • Link til ejendomvurdering hos skat.dk
  • Link til andre datasamlinger.

Følgende data kræver betaling og en slutbruger kontrakt:

  • OIS med offentlige data så som BBR, ESR, vurdering osv. Her benyttes en webservice adgang via en OIS distributør, og det koster penge og forudsætter at hver bruger har en kontrakt.
  • KMS kortforsyning, som benyttes til at finde hvilken ejendom der forespørges på, samt til at lave et ejendomskort med ejendommens skel fremhævet. Træk på kortforsyningen er ikke gratis.

Andre oplysninger: f.eks ejers navn og adresse, ejendommens handelspris kan kun leveres til professionelle brugere, som har en tilladelse til at få disse oplysninger. 

Produktet består af:

  • en applikation til mobiltelefonen (en række forskellige applikationer til forskellige modeller), 
  • en webservice.

Tjenesten henvender sig primært til professionelle brugere, da adgangen til visse data kræver specielle aftaler. 

Private vil dog kunne trække på de frit tilgængelige oplysninger. 

Det vil evt. være muligt gennem dette projekt at forbedre privates adgang til data, for eksempel OIS data hvor

en mængde oplysninger idag er frit tilgængelige på www.ois.dk, men ikke som webservice, og dermed gøre løsningen mere anvendelig for private.

Der skal etableres et betalingsmodul, så private brugere for eksempel kan vælge at købe et ejendomskort for 15 kr. 

Da dette program er under udvikling ønsker vi en dialog og ideer til hvorledes at programmet kan få den bedste funktionalitet, og gøres mest tilgængeligt for private. Så ideer og forslag til forbedringer modtages gerne.