Loading…
Tilbage

[info] Bedømmelseskriterier


05-10-2009 14:17:07

Selve idéens indhold – vægter højest, de enkelte kriterier er listet efter faldende vægt

Nytteværdi - hvad gør idéen, og hvilken værdi skaber den?
Digitale tjenester eller mash-ups eller lignende, som er tilgængelige, nyttige og skaber værdi for en eller flere målgrupper.

Eksempler er produkter, 

  • som har oplysende karakter,
  • som analyserer sammenhænge og skaber bedre indsigt,
  • som understøtter demokrati og deltagelse i samfundsdebatten,
  • som kan udbydes som en forretning, fx. ved brugerbetaling, reklamefinansiering, eller som element i en virksomheds service- eller markedsføringsindsats. Altså tjenester som leverer en værdi, som man direkte eller indirekte vil kunne tjene penge på.
  • som tilbyder bedre offentlig information og service.

Innovation - hvor original og genial er idéen?
Opfinderhøjde og nyskabelse, eller innovativ udnyttelse af noget eksisterende (fx. udbredt teknologi/medie eller eksisterende services/produkter) til at skabe noget helt nyt.

"Rating" i top 5 i idéfasen
De 5 idéer fra den åbne idéfase, som har fået højest "rating", skal vurderes særligt positivt som følge af deres popularitet blandt Digitalisér.dk's brugere.

’Kvalitet’ - hvor gennemarbejdet er idéen?
Løsningens gennemtænkthed, graden af opfyldelse af analyserede requirements, idéens gennemarbejdethed.

Målgruppe(r) - er idéen målrettet nogen?
Bevidsthed om målgruppe(r) og den/deres behov, skabes der værdi for særlig(e) målgruppe(r) som normalt ikke serviceres eller som er svære at servicere, skabes der værdi for mange.

Teknologi- og medievalg - er der en fornuftig sammenhæng mellem formål, funktion, målgruppe og teknologi/medie?
Passende teknologi som løser opgaven og samtidig er håndtérbar, brug af open source og åbne standarder, relevant valg af præsentationsmedie, fleksibilitet ift. mulige præsentationsmedier, ’fremtidssikret’ teknologi.  


Realisering af idéen – vægter lavest, de enkelte kriterier er listet efter faldende vægt

Udviklingsplan og –budget - udviklingsbudget skal beskrives i ansøgningen.
Realistisk og gennemtænkt plan og budget for udvikling, redegørelse for delopgaver og behov for ressourcer, evt. også redegørelse for trusler og imødegåelse af trusler.

Realistisk ’business case’
Realistisk og overkommeligt forbrug af økonomi/tid/andre ressourcer i både udviklings- og driftsfase, balanceret forbrug i forhold til opnået værdi.

Driftsplan
Realistisk og gennemtænkt plan for drift, redegørelse for delopgaver og behov for ressourcer, redegørelse for trusler og imødegåelse af trusler.


GENERELT: Alle punkter i bedømmelseskriterierne holdes i et vist omfang op imod deltagernes udgangspunkt
mht. teknisk, forretningsmæssig, faglig og domænekendskabsmæssig baggrund og adgang til information, ekspertise og teknologi.

Deltagerne skal til dette formål beskrive deres baggrund ganske kort i projektansøgningen.