Loading…
Tilbage

ODIS: Politisk Data API


06-10-2009 02:29:30

Politisk Data API (PDAPI) indsamler, behandler og udgiver data fra demokratiske institutioner i Danmark.

Rå data indsamles ved brug af scrapere der henter data fra relevante web sites, f.eks. Folketinget eller Københavns Borgerrepresentation. Dette data findeles og behandles således at de f.eks. kan give overblik over en bestemt politikers aktivitet. Det færdigbehandlede data stilles til rådighed via bulk-downloads (XML) og via en REST webservice.

Det færdige produkt består af et website der dokumenter det tilgængelige datas struktur og oprindelse, en REST web service og en mulighed for at bulk-downloade data i XML format.

Der bruges udelukkende allerede tilgængelige datakilder, navnlig offentlig tilgængelige hjemmesider. Dog skal der implementere screen-scrapere til at hente data (forslagsstiller disponerer allerede over scraperer til visse sites). I nogle tilfælde vil det muligvis være nødvendigt at forhandle med webmastere og sekretærer for at få adgang til mere struktureret data end hvad der i øjeblikket er tilgængeligt.

PDAPI vil blive brugt af sites som Folkets Ting (http://folketsting.dk/) og Hvem Stemmer Hvad (http://hvemstemmerhvad.dk/) til at øge transparensen af politiske processer og skabe debat. Det kan desuden bruges af virksomheder som Kaas og Mulvad til at levere statiske analyser eller af aviser og journalister til at grave historier ud af data. PDAPI vil også være nyttigt for studerende og forskere fra uddannelser som statskundskab eller politisk kommunikation, der kan bruge data til at analysere og bedre forstå det politiske system.