Loading…
Tilbage

Hjørring Kommune: Web 2.0 kommuneportal til digitale borgere


02-08-2010 14:51:58

I Hjørring Kommune er vi netop sprunget ud i en kommunal web 2.0-løsning, som giver lokale politikere mulighed for at twitte eller blogge og borgerne chancen for at debattere direkte på kommuneportalen. Fx har vi spurgt borgerne om deres holdning til, hvor en kommende genbrugsplads i Løkken skal ligge.

Vi har bevidst valgt at implementere noget af den funktionalitet og de muligheder, som private og kommercielle portaler allerede har brugt et stykke tid, og som har vist sig batter som fx blogs, personaliseret indhold, video-kommunikation, samspil med sociale medier og mulighed for at kommentere på indhold.

Metoderne styrker borgerinvolveringen og nærdemokratiet og gør portalen levende og dynamisk - og samtidig beviser det, at vi i det offentlige godt kan tænke ud af boksen.

Med borgernes mulighed for at abonnere på nyheder og ændringer på netop de områder, der interesserer dem, er hjemmesiden samtidig den lettest mulige adgang til relevante informationer i Hjørring Kommune.

Strategisk fokus
Forud ligger en meget grundig strategiproces med en lang række undersøgelser og udarbejdelse af personas. Strategien opridser 5 indsatsområder og opstiller mål og målemetoder for de 5 områder. Herunder er indsatsområderne kort beskrevet:

 • Brugeren i centrum – tematiseret og personaliseret indhold. Det skal være lettere at gå på kommunen på den digitale måde.
 • Selvbetjening og digital selvbetjening – Vi giver brugeren digitale selvbetjeningsmuligheder, både vores egne og andre offentlige, fra f.eks. borger.dk, virk.dk, sundhed.dk.
 • Dialog, debat og nærdemokrati – Vi satser på borgerinvolvering og bruger det til at kvalificere den offentlige debat og styrke nærdemokratiet.
 • Omdømmepleje – Vi styrker Hjørring Kommunes omdømme gennem et bredt lokalt nyhedsperspektiv.
 • Tilgængelighed – og brugervenlighed over for grupper med funktionsnedsættelser (WCAG level AA).

At bruge Web 2.0 funktionalitet til at indfri strategiens mål lå lige til højrebenet. Debat, dialog og borgerinvolvering på nettet er derfor blevet dagligdags kommunikationsformer hos os – og her har vi især fokus på Twitter og Facebook. Men også YouTube, Flickr og Screenr er i brug. Specielt vores børnehaver er flittige brugere af YouTube og Flickr til deres video- og billeddokumentation.

Og så har vi lavet vores eget lille sociale medie, ”Klik en flexjobber”, hvor vi formidler kontakt mellem virksomheder og potentielle flexjobbere med kommuneportalen som platform.

Kunsten at involvere sig
Men én ting er at bruge de sociale medier og give borgerne mulighed for at involvere sig, noget ganske andet er rent faktisk at få borgerne aktiveret.

Vi har lagt mange tweets og facebook-opdateringer og –links ud på nettet, som ikke er blevet kommenteret på. Vores politikere har også lagt indlæg ud på bloggen, som borgerne slet ikke har reageret på, og det giver anledning til at spørge sig selv, hvad der skal til, for at få den almindelige borger til at involvere sig på nettet.

Heldigvis er der også mange postede emner, som er blevet grebet. Men hvad adskiller dem fra mængden – hvilke ingredienser skal der til. Vi har analyseret lidt på dem og kommet frem til:

 • At involvering kræver involvering. Hvis vi ikke lægger hjerteblod i vores deltagelse på de sociale medier, så får vi intet igen.
 • Vores omgivelser skal ikke finde os – vi finder dem. Vi skal placere os de rigtige steder, dér hvor dialogen og debatten foregår.
 • Vi skal turde at være i direkte kontakt med omverdenen – ikke gemme os bag en facade, men være rigtige mennesker af kød og blod som afsender.
 • Der skal være reel indhold og intention bag vores aktioner – ingen varm luft.
 • Vi skal kunne skifte kurs over natten. Vi må anerkende at kommunikationsplaner ikke altid holder hele vejen igennem, fordi omverdenen i mellemtiden har skiftet kurs – debatten har flyttet sig.
 • Vi skal kunne give slip og nyde – eller i hvert fald anerkende – at det sociale liv på nettet ikke lader sig styre, men reelt er kaos.

Web 2.0 i dag – Social Web i morgen
Næste step for os i Hjørring er at lave en reel Web 2.0 strategi, som skal supplere den overordnede webstrategi. Vi tror på, at Social Web bliver stort - og reelt kan komme til at betyde et paradigmeskifte inden for traditionel strategisk virksomhedskommunikation, som vi definerer det i dag.

Kig forbi os på

www.hjoerring.dk

www.hjoerringblog.blogspot.com

http://www.fleksjob.hjoerring.dk/Fleksjobportal/Klik-en-medarbejder.aspx

http://twitter.com/hjorringkommune

http://www.youtube.com/watch?v=VqX1repT_zo&feature=player_embedded

Kontakt email

lisbeth.norre"snabel_a"hjoerring.dk