Loading…
Tilbage

OIOUBL Punktafgifter


01-09-2010 10:06:21

Til orientering, så påtænker vi at lave følgende 2 beskrivelser og publicere i en FAQ:

a) Brugen af cac:Price/cbc:PriceTypeCode.

Ved en fejl er dette element sat til status “Aftales” i OIOUBL Katalog, Ordre, OrdreÆndring og OrdreBekræftelse. Elementet skal have status ”Afløftes”. I et Katalog anvendes elementet f.eks. til at angive en eventuel listepris, jf. guide OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER (G40) afsnit 4.5, og elementet skal også kunne angives jf. b. Elementet skal altid angives med følgende kodeliste: . Bemærk at elementet kun angives hvis man specifikt ønsker at fravige fra OIOUBLs default regel for prisangivelse. Bemærk også at eksemplet i G40 afsnit 4.5 anvender en forkert værdi for listID. Fejlene rettes ved næste revision af OIOUBL.

I OIOUBL er følgende kodeværdier relevante: DR (listepris) og ABE (enhedsprisen inkluderer ikke den specificerede punktafgift).

b) Angivelse af enhedspriser med punktafgifter i OIOUBL.

I OIOUBL skelnes der mellem gebyrer og punktafgifter, jf. guide OIOUBL_GUIDE_SKAT (G27) afsnit 1.2.  Eventuelle punktafgifter skal i øvrigt specificeres jf. guide G27, dog med følgende undtagelse i afsnit 3.7:  ”LinjeTotalen (LineExtensionAmount) må aldrig indeholde afgiftsbeløb. Bemærk her at der med afgiftsbeløb alene menes afgifter der afregnes med det offentlige. Gebyrer og rabatter der afregnes mellem private skal altid indregnes i LinjeTotalen”. Denne sætning skal ændres til: ” Gebyrer og rabatter der afregnes mellem private skal altid indregnes i LinjeTotalen (LineExtensionAmount). Afgiftsbeløb afregnet med det offentlige (bortset fra moms) skal som udgangspunkt også være indregnet, med mindre det specifikt er angivet, at linjens enhedspris er eksklusive disse afgifter (punktafgifter)”.  Dette betyder i praksis at som default specificeres en enhedspris inklusiv en eventuel punktafgift, og specifikation af punktafgiften i linjens Tax klasse er således alene informativ omkring afgiftens størrelse og dens momspligt. Denne default regel kan imidlertid fraviges ved at angive følgende i klassen Price: ABE. I dette tilfælde skal punktafgiften som specificeret i linjens Tax klasse tillægges enhedsprisen. I praksis bør en instans af et OIOUBL dokument enten basere sig på default regelen eller særregelen for dets enhedspriser med punktafgifter. Ovennævnte betyder endvidere at afsnit 3.6 i guide OIOUBL Totaler (G28) skal opdateres (TaxExclusiveAmount vil kun indeholde de punktafgifter der er specificeret på headerniveau). Ændringerne til guidelines indføres ved næste revision af OIOUBL.

Et OIOUBL Katalog indeholder intet LineExtensionAmount, men ovennævnte regler for brug af klassen Price gælder også her. I et katalog er det muligt – udover den krævede købspris – at angive en informativ listepris, jf. guide OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER (G40) afsnit 4.5. Denne optionelle prisangivelse ”arver” de egenskaber der er angivet for den krævede prisangivelse (købsprisen). Guide G40 afsnit 4.5 opdateres ved næste OIOUBL release, så det fremgår at PriceTypeCode kan anvendes også ved den krævede Price klasse (købsprisen).

Filer og referencer

Titel Type
OIOUBL_Catalogue_Excise_default.xml text/xml
OIOUBL_Catalogue_Excise_special.xml text/xml
OIOUBL_Catalogue_Excise_special_listepris.xml text/xml
OIOUBL_Invoice_Excise_default.xml text/xml
OIOUBL_Invoice_Excise_special.xml text/xml
OIOUBL_Order_Excise_default.xml text/xml
OIOUBL_Order_Excise_minimum.xml text/xml
OIOUBL_Order_Excise_special.xml text/xml
OIOXML_Invoice_Excise_default.xml text/xml
OIOXML_Invoice_Excise_special.xml text/xml