Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

MSO Excel til OIOUBL konvertering


Program til automatisk generering af XML dokumenter i version OIOUBL 2.01 fra regneark. For at bruge programmet skal man først have et regneark med en faktura eller et katalog. Der er vedlagt 2 testeksempler. Selve programmet er xlsl2xml.exe der behøves ikke andre programmer.

Projektinfo:

Kategorier
Add-on komponenter
Stand-alone produkter

Projekttype
Utility

Målgrupper
Kommuner
Non-profit organisationer
Private virksomheder
Regioner
Statslige myndigheder
Undervisningsinstitutioner

Kompatibilitet
XML 1.0
XML Schema 1.0

Andre standarder
OIOUBL

Screenshot  
http://www.softwareborsen.dk/projekter/softwarecenter/oioubl-nemhandel-verktojer/mso-excel-til-oioubl-konvertering/screenshot/image_view_fullscreen

 

Detaljeret beskrivelse:
For at bruge programmet skal man have .NET installeret (har man typisk når man anvender Windows XP og højere). Man starter programmet ved fx at skrive C:\xls2xml.exe. Man går ind i programmet og taster fil og åbn og herefter vælger man den fil man vil lave om til xml. Det kan være OIOUBL_Regnearksfaktura.xls eller OIOUBL_Regnearkskatalog.xls. Der er tale om en udgave med source (open source) og en uden source.

Filer og referencer

Titel Type
Excel2xmludensourcev101.zip application/octet-stream
Excel2xmlmedsourcev101.zip application/octet-stream
OIOUBL_Regnearkskatalog_Vejledning.doc doc
Profilbillede

Virker ikke i win 7 64 bit

Morten Husfeldt

Konvertering fejler, når jeg prøver at køre det i Win 7 - 64 bit version - fejl:

Provideren: 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' er ikke registreret på den lokale computer.

En google søgning viser hurtigt at det skyldes manglende 64 bit understøttelse...

Fejl detaljer (fra vedhæftede):

Se slutningen af denne meddelelse, hvis du vil have detaljer om,
hvordan du starter JIT-fejlfinding i stedet for denne dialogboks.

************** Undtagelsestekst **************
System.InvalidOperationException: Provideren 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' er ikke registreret på den lokale computer.
ved System.Data.OleDb.OleDbServicesWrapper.GetDataSource(OleDbConnectionString constr, DataSourceWrapper& datasrcWrapper)
ved System.Data.OleDb.OleDbConnectionInternal..ctor(OleDbConnectionString constr, OleDbConnection connection)
ved System.Data.OleDb.OleDbConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject)
ved System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup)
ved System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
ved System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
ved System.Data.OleDb.OleDbConnection.Open()
ved xls2xml.ExcelSpreadsheetReader.init(String filename, String sheet, Boolean outputHeader, Boolean readLines)
ved xls2xml.xls2xmlForm.doParse(String[] filePathName)
ved xls2xml.xls2xmlForm.fileOpen_OnClick(Object sender, EventArgs e)
ved System.Windows.Forms.MenuItem.OnClick(EventArgs e)
ved System.Windows.Forms.Command.Invoke()
ved System.Windows.Forms.Control.WmCommand(Message& m)
ved System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
ved System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
ved System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Indlæste assemblies **************
mscorlib
Assemblyversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
xls2xml
Assemblyversion: 1.0.2957.18062
Win32-version: 1.0.2957.18062
CodeBase: file:///C:/Users/mh/Desktop/Tricom%20Kataloggenerering%20i%20Excel/Excel2xmlmedsourcev1.01/xls2xml.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assemblyversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
Assemblyversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assemblyversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Xml
Assemblyversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Data
Assemblyversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Transactions
Assemblyversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
----------------------------------------
System.Data.resources
Assemblyversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.resources/2.0.0.0_da_b77a5c561934e089/System.Data.resources.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Assemblyversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_da_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
Assemblyversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------

************** JIT-fejlfinding **************
Hvis du vil aktivere JIT-fejlfinding, skal værdien jitDebugging indstilles
i afsnittet system.windows.forms i konfigurationsfilen
for programmet eller computeren.
Programmet skal desuden kompileres med fejlfinding
aktiveret.

Eksempel:Når JIT-fejlfinding er aktiveret, bliver alle ikke-afviklede
undtagelser sendt til den JIT-fejlfindingsfunktion, der er registreret på computeren, i stedet for
at blive afviklet af denne dialogboks.

Hej Morten

Vi har noteret os fejlen, og tager den med næste gang "Excel til OIOUBL" værktøjet skal vedligeholdes.
Der er pt. ikke fastsat nogen dato for næste vedligehold.

Mvh.
Peter Sone Koldkjær, mySupply ApS
Konsulent for Digitaliseringsstyrelsen

Nu har jeg ikke lige afprøvet det, men kan det ikke løses ved at tvinge den til at køre 32bit . Download versionen med source og på projektet under 'Build' ændre 'Platform target' fra 'Any CPU' til 'x86'.

Profilbillede

Simplere Excel-oplæg

Ole Terney

Kan du give et eksempel med Excel i én række ?

Hej Ole 

Er lidt i tvivl om jeg forstår dit spørgsmål korrekt. Jeg forstår det sådan, at du ønsker at én række i Excel regnearket identificer én faktura, og at denne række derefter kan konverteres til en elektronisk regning igennem Excel til OIOUBL konvertering.

Svaret derpå er nej, programmet understøtter kun faktura udfyldt i det regneark som du kan finde i her: http://digitaliser.dk/resource/560727 hvorefter du skal downloade Excel2xmlmedsourcev101.zip for at se det medfølgende eksempel.

Mvh
Jacob Mogensen
Konsulent for IT og Telestyrelsen

Brugere på mit arbejde oplevede at der ikke skete noget når de trak filer ind i det lille program.
Jeg undersøgte sagen og kom frem til præcist samme fejl som Morten Husfeldt.

Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 understøttes ikke i 64-bit.
DLL'erne findes simpelthen ikke og der kommer ikke en 64-bit version fra Microsoft. 32-bit versionen er der stadigt, men hvis programmet køre i 64-bit kontekst så spiller det ikke.

Jeg hentede source-koden og åbnede projektet i Visual Studio. Så kompilerede jeg programmet til kun at køre i 32-bit som Hans-Ole K. Larsen foreslog.

Nu virker det på 64-bit systemer da Windows ved at det skal køre i 32-bit kontekst.

ændret af Thomas Frost (24.05.2013)