Loading…
Tilbage

Odense Kommune. Digitalisering af pladsanvisningen.


14-10-2010 21:52:10

I 2009 blev det første skridt taget for at finde ud af, hvorfor kun 66 % brugte den digitale pladsanvisning, der blev taget i brug i 2008 og hvorfor de, der brugte den digitale løsning efterfølgende henvendte sig telefonisk.

 Sådan gjorde vi?

Første skridt var en analyse af selve pladsanvisningssystemet og den webside som anvisningssystemet har. Derefter blev der oprettet et forældrepanel, som bestod af nybagte mødre, der netop havde opskrevet deres barn via den digitale pladsanvisning. Der blev afholdt et fokusgruppe interview hvor også den lokale presse deltog. Formålet var at finde ud af, hvilke udfordringer mødrene havde haft, da de skulle skrive deres barn op til en institutionsplads.

Sideløbende blev der lavet lavet to telefonanalyser samt en emailananlyse af, hvilke spørgsmål forældrene havde, når de skrev deres børn op. Da analysen var færdiggjort blev resultaterne implementeret, således at både pladsanvisningssystemets brugerflade og odense.dk blev optimeret efter analysens resultater.

Hvad blev resultatet?

I dag gennemføres tæt på 100 % af alt pladsanvisning digitalt af forældrene. Dvs. der er sket en stigning på ca. 35 % på under 1 år. Derudover er telefontiden for pladsanviserne næsten halveret.

Filer og referencer

Titel Type
Link til den digitale pladsanvisning. Ekstern reference