Loading…
Tilbage

Velkommen


01-12-2010 10:30:52

Cloud Computing er i dag et hastigt voksende marked med involvering af de allerstørste it-leverandører, der kæmper om kundernes gunst. Der investeres enorme ressourcer i opbygning af kommercielle Cloud-infrastrukturer, som kan imødekomme de behov, it-verdenen har for at kunne bygge fleksible it-systemer i Cloud'en med bl.a. skalerbare lager- og CPU-behov.

Trods den massive indsats, er Cloud-markedet alligevel stort set blottet for standarder. Ikke desto mindre er der et stort internationalt anerkendt behov for Cloud-standardisering og adskillige internationale standardiserings- og brancheorganisationer har kastet sig over opgaven. Uanset det store behov, så sker dette dog med blandede følelser, da mange mener, at området stadigt  er for ungt til standardisering og vil kunne blive kvalt eller skadet af en for tidlig indsats; noget der er sket tidligere for andre områder. Standardiseringsområde har dog sit eget moment, da det også er en forretning.

Men hvad er det så, standarder kan hjælpe med?

Standarder kan f.eks.:

  • sikre smidig inter-Cloud udveksling af data og virtuelle images således, at en kunde undgår at blive låst fast i en bestemt Cloud-leverandør, fordi denne gør det svært at tilgå og flytte data og løsninger/images.
  • med standardiserede API'er til kontrol og konfiguration give ensartet administration af en Cloud-løsning samt følgende udvikling af standardiserede Cloud-værktøjer.
  • adressere sikkerhedsproblematikken omkring Cloud og skabe en ensartet ramme omkring sikkerhedsniveauer, -regler og -procedurer omkring en Cloud-infrastuktur.
  • etablere et fælles begrebssprog for de mange arkitekturelle og tekniske komponenter, Cloud er bygget op af; dette er et vigtigt udgangspunkt for videre standardisering.

Formålet med denne gruppe:

Denne gruppe har til formål at monitorere internationale standardiseringsorganisationer, både formelle og uformelle, og deres arbejde med fremtidige Cloud-standarder.

Tanken med gruppen er, at det skal være let at få overblik over de standardiseringsaktiviteter, der er i dag, samt de løbende resultater for standardiseringsorganisationernes arbejde.

Vær med til at give gruppen indhold!

Bidrag til gruppen er meget velkomne. Finder du en organisation eller et produkt, der mangler, så sig endelig til.

Vi vil forsøge os lidt frem for at finde den bedste organisering i gruppens ressourcer. I første omgang vil der blive oprettet en ressource per standardiseringsorganisation eller -gruppe, som beskriver den konkrete organisations fokus og produkter. Efterfølgende vil vi se om det giver mening at oprette en ressource per standardsaktivitet eller beskriver disse i de enkelte organiseringsressourcer.

Se alle ressourcer i gruppen her.