Loading…
Tilbage

Vejrdata - Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)


09-12-2010 14:45:38

Danmarks Meteorologiske Institut er en institution under Klima- og Energiministeriet. Instituttet varetager den meteorologiske betjening af samfundet inden for Rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum.

Den meteorologiske betjening omfatter prognose- og varslingstjeneste samt kontinuerlig overvågning af vejr, klima og dertil relaterede miljømæssige forhold i atmosfæren, på landjorden og i havet.

Via nedenstående filer og referencer kan du se følgende: 

Kontakt DMI
Generelle kontaktdata til DMI.

Kontakt DMI - Indeks
Oversigt over forskellige emner, som DMI besvarer henvendelser om, og de tilhørende kontaktformularer.

Vejr for Erhverv
Se hvilke typer vejrdata DMI tilbyder.

Tekniske rapporter
Videnskabelige og tekniske resultater fra DMI publiceres i internationale tidsskrifter, i konferencerapporter og i DMI's egne rapportserier. Her finder du de nyeste tekniske rapporter fra DMI.

Guide til klimadata
DMI har udgivet nedenstående rapport, som præsenterer hvilken klimadata og -information instituttet kan levere til brug inden for området klimainformation og -forskning. 

Filer og referencer

Titel Type
Kontakt DMI Ekstern reference
Kontakt DMI - Indeks Ekstern reference
Vejr for Erhverv Ekstern reference
Tekniske rapporter Ekstern reference
Guide to Climate Data - DMI.pdf pdf