Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

RASP Java


Java baseret referenceimplementation af OIORASP profilen verion 1.2.

This hotfix fixes a issue with using some of the endpoint types defined by OIOUBL (GLN, CVR, etc.) in the RASP custom header.

Filer og referencer

Titel Type
dk.gov.oiosi.library-1.2.3.Hotfix1.3200.jar application/octet-stream
dk.gov.oiosi.library-1.2.3.Hotfix1.3200-src.zip application/octet-stream
Source, documentation and samples Ekstern reference
Profilbillede

Ny version af OIOUBL schematron

Helle Schade-Sørensen

OBS inden du downloader ressourcen:

Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde 1. december 2011 en ny version af den officielle OIOUBL schematron - se http://digitaliser.dk/resource/2018566.

Referenceimplementationen til download overnfor er endnu ikke opdateret med den nyeste version af schematronen. Vi er på vej med en opdateret version, men indtil den kommer, skal man selv sørge for at udskifte schematronen med den nyeste version.

Profilbillede

Installations check af dk.gov.oiosi.library

D.U.C Aps

Hej.

Jeg sidder med install, test, deployment og verfikation af delployment af IOI Rasp Java 1.2.3.hotfix1 på en blank linux.

Alle installerede værktøjer er nyeste stable realse, med mindre der er angivet andet i dokumentationen.

Jeg har fulgt installations og deployment vejledningerne.

Hvordan kan det være at installationschecket siger at axis2, mercury, mv ikke er i classpath, når classpath er angivet for alle nødvendige jars for target med navn 'check_installation' i filen build.xml?

Hvis man kører ant fra eclipse og kommando linie får man samme resultat (se nednfor).

Hvis jeg manuelt udfører den kommando, som det ser ud til at man gerne vil gøre i build.xml virker det (dvs. axis2 og venner detectes):

    java -cp... dk.gov.oiosi.RaspEnvironmentCheck

Dvs. at den java classpath der er angivet i build.xml ikke er korrekt!?

Mvh
Duc

--cut--

     [java] Checking OS  - Check OK...
     [java]
     [java] Checking Axis2 - Couldn't find Axis2 on classpath.
     [java] Checking Mercury - Couldn't find Mercury on classpath.
     [java] Checking Rampart - Couldn't find Rampart on classpath.
     [java]
     [java] Checking encryption  - Check OK...
--cut--

Tror det er fordi de bruger en UrlClassLoader til, at loade fra classpath. Derfor finder den intet.

Profilbillede

Hvorfor er der forskel mellem zip fil og svn checkout?

D.U.C Aps

Hej.

Man kan download dk.gov.oiosi.library ved at downloade zip-filen ovenfor, eller foretage en svn checkout fra softwareborsen.

Hvorfor får man to forskellige eclipse projekter, alt efter hvilken metode man benytter (jf. vedhæftet?

mvh
duc

Profilbillede

Problemer med at teste oiosi library softwaren (unit test)

D.U.C Aps

Hej.

Jeg har et problem med at få testet RASP kildekoden (oiosi bilbioteket) som jeg har hentet her http://digitaliser.dk/resource/980936.

Jeg håber at kunne få hjælp her.

0) Jeg tester referencebiblioteket på Linix (samme kernel som den nyeste stable ubuntu), med "java se", og "eclipse jee". Jeg benyttede dokumentationen fra softwareborsen (de 3 word dokumenter i "doc/" biblioteket) som vejledning til installation og konfiguration.

1) Jeg har downloadet java koden, importeret filen dk.gov.oiosi.library-1.2.3.Hotfix1.3200-src.zip i Eclipse.

2) Derefter har jeg "cleanet og bygget" oiosi bilbioteket, uden at få fejl (men mange warnings).

3) Jeg starter tomcat (samme version som ser ud til at blive benyttet af digitaliser.dk).

4) Som det første ville jeg gerne køre unit-test (samt de andre tests - se filen build.xml for oiosi biblioteket). Hvis jeg kører disse tests, får jeg en fejl, og det ser ud til at ant-build-script'et abortes (Fx. bliver RaspEnvironmentCheck() ikke udført).

Jeg ber Eclipse bygge følgende:

  default, unittest, integration, check_install og code_release

5) Jeg starter Ant inde fra eclipse.

6) Jeg får nogle fejl-meddelser som jeg ikke er sikker på, er som forventet (se nederst).

7) SPØRGSMÅL: Er der nogen der kan forklare hvorfor jeg kun får kørt noget af testen? Hvorfor stoppes der midt i Unittesten, således at integration, install og release ikke testes? Jeg antager det skyldes de fejl som jeg opdagede under punkt 6).

8) SPØRGSMÅL: Jeg har vedhæftet al consol output fra testen. Man kan se at der til slut bliver fremprovokeret nogle ant-fejl, fordi substring() tilsyneladende benyttes med subscripts out of range. Er disse subscript fejl følgefejl ?

9) SPØRGSMÅL: Er det muligt at få et eksempel på hvilket uddata jeg kan forvente at få, når jeg kører alle tests? Hvis ikke jeg ved hvad jeg skal forvente, kan det være vanskeligt at afgøre om alt forløber som forventet.

Mvh

Duc.

PS. Her følger fejlmeddelelser for punkt 6). Jeg har også vedhæftet hele consol-outputtet, så man kan se at der ikke bliver testet færdigt.

 

---cut---

    [junit] 2011-03-24 16:12:03,574 [DEBUG] dk.gov.oiosi.configuration.ConfigurationHandler - Finished retrieving document

    [junit] 2011-03-24 16:12:12,048 [ERROR] dk.gov.oiosi.xml.schema.SchemaValidator - Schema check failed : org.xml.sax.SAXParseException: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'Invoice'.
    [junit] 2011-03-24 16:12:12,048 [ERROR] dk.gov.oiosi.xml.schema.SchemaValidator - Schema check failed : org.xml.sax.SAXParseException: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'Invoice'.
    [junit] 2011-03-24 16:12:12,263 [ERROR] dk.gov.oiosi.xml.schema.SchemaValidator - Schema check failed : org.xml.sax.SAXParseException: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'cbc:IssueTime'. One of \
'{"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2":IssueDate}' is expected.
    [junit] 2011-03-24 16:12:12,263 [ERROR] dk.gov.oiosi.xml.schema.SchemaValidator - Schema check failed : org.xml.sax.SAXParseException: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'cbc:IssueTime'. One of \
'{"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2":IssueDate}' is expected.

[junit] Tests run: 21, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 16,092 sec
---cut---

 

Hej D.U.C

Jeg har kigget lidt på dit indlæg, og lad mig kommentere et par af punkterne.

UnitTests:
Jeg har ingen problemer med at afvikle "ant unittest" i fuld længde fra CYGWIN (næste Linux...), og ej heller når target afvikles i mit udviklingsmiljø.

8:
Man kan argumentere for, at testen ikke må/bør lave misvisende output. "substring" kommer fra en Schematron regel som bliver afviklet som en del af testen - men er ikke en fejl.

9:
Mit script slutter med:
  BUILD SUCCESSFUL
  Total time: 1 minute 12 seconds

Alle tests er individuelt afsluttet med:
  [junit] Tests run: X, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: x,xxx sec

Jeg må dog give dig ret i, at det er meget underligt hvorfor alle tests ikke bliver afviklet.

I forhold til næste release af Java RASP er det noteret, at UnitTest gerne må få et pænere output.


Med venlig hilsen,

Peter Sone Koldkjær
Konsulent for IT- og Telestyrelsen

Tak for svaret. Jeg har testet et par gange, og unittesten går tilsyneladende altid død efter denne linie:"BuyersReferenceID is not formatted as a proper EAN number."

Jeg ville forvente at den sidste linie var en status linie, enten BUILD FAILED eller BUILD SUCCESSFUL.

Jeg melder tilbage når vi har kigget på hvorfor.

Mvh

Duc

Jeg har kigget lidt på hvorfor unittesten fejler.

Vi benytter ant med eclipse. Vi benytter kun eclipse's indbyggede ant, og har ingen andre ant's installeret. Når vi prøver at bygge unittest'en, stopper ant, tilsyneladende uden grund.

Her er lidt ant setup og eksempel på kørsel af eclipse's ant plugin fra kommando linien, og det virker:

--cut--
$ echo `which ant`
/home/dummy/eclipse/plugins/org.apache.ant_1.7.1.v20100518-1145/bin/ant
$ pwd
/home/dummy/workspace/dk.gov.oiosi.library
$ echo $ANT_HOME
/home/dummy/eclipse/plugins/org.apache.ant_1.7.1.v20100518-1145/bin
$ ant unittest
[..snip..]
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 2 minutes 14 seconds
$
--cut--

Hvis man prøver at gøre det samme fra eclipse, rapporterer eclipse/ant følgende på standard error (uden at man for noget at vide i eclipse IDE'en):

--cut--
Exception in thread "Ant Build Server Connection" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -168
        at java.lang.String.substring(String.java:1937)
        at org.eclipse.ant.internal.launching.launchConfigurations.RemoteAntBuildListener.receiveTaskMessage(RemoteAntBuildListener.java:234)
        at org.eclipse.ant.internal.launching.launchConfigurations.RemoteAntBuildListener.receiveMessage(RemoteAntBuildListener.java:160)
        at org.eclipse.ant.internal.launching.launchConfigurations.RemoteAntBuildListener$ServerConnection.run(RemoteAntBuildListener.java:95)
--cut--

Hvis man søger efter denne fejl via google, så finder man ud af at fejlen skulle være rettet for 5 år siden.

Hvad der forårsager forskellen imellem en unitest fra kommandolinien og en unittest fra eclipse, ved jeg ikke endnu.

SPØRGSMÅL: Er der nogen der ved, hvordan man får ant til at køre identisk fra de to miljøer (som jo benytter samme ant installation)?

Mvh
Duc.

ændret af D.U.C Aps (07.04.2011)
Profilbillede

Java versionerne: 1.2.3 kontra 1.2.3.Hotfix

D.U.C Aps

Hej Nemhandel.

Hvis man åbner produktarket og klikker på referenceimplementationen i java version 1.2.3, får man at vide at der findes en nyere version (1.2.3.Hotfix).

En hotfix er plejer IKKE at være en selvstændig pakke.

Er hotfixen nok eller skal man downloade både 1.2.3 og 1.2.3.Hotfix?

mvh

D.U.C

Hotfixes er i denne sammenhæng fulde installationer og ikke en patch.