Ændret deadline for udfasning af OCES2

Publiceret 17-05-2023

NemID og MitID Erhverv har ændret deadline for udfasning af OCES2-certifikater fra d. 30. juni til d. 31. oktober 2023.

Digital Post rykker derfor også deadline til d. 31. oktober. Indtil da vil vi som hidtil understøtte anvendelse af OCES2-certifikater på kald foretaget mod Digital Post. Derudover forlænges interimsløsningen, hvor Digital Post kalder jeres system med et OCES2-certifikat, til d. 31. oktober.

Vi anbefaler dog fortsat, at I skifter til de nye OCES3-certifikater hurtigst muligt. I kan finde mere information om overgangen til OCES3 på https://www.mitid-erhverv.dk/avanceret/certifikater/

Med venlig hilsen
Digital Post