Privatlivspolitik

Læs om hvordan digitaliser.dk og Digitaliseringsstyrelsen håndterer de personoplysninger, vi behandler. I privatlivspolitikken gives der information om hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Denne oplysningstekst gælder kun for behandling af personoplysninger, som foregår i forbindelse med digitaliser.dk, samt eventuelle henvendelser rettet til Digitaliseringsstyrelsen. Alle personoplysninger, som angives gennem digitaliser.dk, vil blive fuldt- eller delvist behandlet af Digitaliseringsstyrelsen. Ved behandling af personoplysninger i de it-løsninger, som Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for, henvises til de særskilte oplysningstekster.

Når du besøger digitaliser.dk, anvendes der cookies til blandt andet statistiske formål. Du har  mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies til statistik”, hvis du ikke ønsker dine oplysninger indsamles. Læs mere om brugen af cookies på digitaliser.dk.

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med eventuelle henvendelser. Når du skriver til Digitaliseringsstyrelsen gennem kontaktformularen, bliver din henvendelse og dine personoplysninger registreret i vores sags- og dokumenthåndteringssystem.

Har du oprettet en sag hos os, kan oplysninger i form af navn og adresse samt oplysninger om den konkrete henvendelse blive indsamlet. Alle dokumenter på sagen vil være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.

Retsgrundlag

  • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med henvendelser følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om offentlig myndighedsudøvelse
  • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med nyhedsbrev følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med henvendelser behandler Digitaliseringsstyrelsen navn, e-mail og personoplysninger, som du anfører i henvendelsen.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Digitaliseringsstyrelsen vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, der behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning. Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-løsninger.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger hos Digitaliseringsstyrelsen, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til Digitaliseringsstyrelsen ikke sker krypteret. Du bør derfor bruge Digital Post eller anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne for eksempel være oplysninger om private forhold, CPR-nummer eller lignende.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Digitaliseringsstyrelsen varetager.

Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger

  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger

  • Ret til sletning af dine personoplysninger.

  • Ret til begrænsning af behandling dine personoplysninger

  • Ret til dataportabilitet

  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Såfremt Digitaliseringsstyrelsen anvender afgørelser der alene er baseret på automatisk behandling herunder profilering har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at Digitaliseringsstyrelsen som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Der henvises i den forbindelse til kontaktformularen.

Klager

Hvis du ønsker at klage over Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Find Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk