Information om ophør af SMTP-protokollen i Digital Post

Publiceret 04-05-2023

Til systemintegrerede organisationer og leverandører i Digital Post

I forbindelse med overgangen til MitID Erhverv og tilhørende certifikater, herunder OCES3 certifikater, har vi besluttet, at SMTP-protokollen (Simple Mail Transfer Protocol) i Digital Post ikke vil blive videreført. Det er derfor vores forventning, at SMTP-protokollen vil ophøre den 16. august 2023.

SMTP-protokollen er en af de tre protokoller, som findes i Digital Post, og er en kommunikationsmetode-/kanal, der benyttes til udveksling af meddelelser mellem afsender- og modtagersystemer og Digital Post. Udover SMTP findes der protokollerne REST (PUSH, synkron PUSH, PULL og publish-subscribe) og SFTP i Digital Post.

Det er kun SMTP-protokollen, som vil ophøre den 16. august 2023
Det er tidligere meldt ud, at SMTP-protokollen ville blive udfaset i forbindelse med overgangen til MeMo i 2. halvår 2023. Vi har dog besluttet at fremrykke udfasningen af protokollen, da protokollen ikke aktivt anvendes af nogen myndigheder eller leverandører i Digital Post.

Hvis det, mod forventning, vil give udfordringer for nogle myndigheder eller leverandører, eller man har øvrige indsigelser imod lukningen af SMTP-protokollen på Digital Post, er I meget velkommen til at sende dem skiftligt til digitalpost@digst.dk senest d. 22.maj 2023.

Venlig hilsen
Digital Post