Varsling om nedlukningsdato for forsendelser i legacy-format den 5. december kl. 12.00

Publiceret 10-11-2023

Fra den 5. december 2023 kl. 12.00 vil det ikke længere være muligt at sende Digital Post i legacy-formaterne EBCDIC, DP1 og DP2. For fortsat at kunne sende Digital Post, vil det herefter kræve at afsendersystemer er omstillet til det nye MeMo-format. Det vil ligeledes heller ikke længere være muligt at modtage forretningskvitteringer i legacy-formaterne.

Hvis et afsendersystem forsøger at sende i legacy-format efter denne dato, vil forsendelsen blive afvist. Man kan i disse tilfælde forvente at blive mødt af en 404 fejl, ved afsendelse af legacy-formater i afsendersystemer med REST-protokoller. Hvis afsendersystemet anvender SFTP-protokollen, kan man forvente ikke længere at kunne tilgå de mapper, hvor man hidtil har skullet uploade legacy-meddelelser.

Datoen for nedlukning af legacyformaterne har hidtil været kommunikeret som 30. november. Nedlukningen kræver dog et release i vores produktionsmiljø, hvilket vi ikke ønsker at gennemføre i spidsbelastningsperioden ved månedsskifte. Derfor er datoen 5. december valgt i stedet.   

 

Varsling om nedlukning af resterende legacy-services
Efter nedlukningen af snitfladerne til forsendelser i legacy-format, vil det fortsat være muligt at anvende følgende legacy-services:

 1. Tilmeldingslister i e-Boks format via REST samt tilmeldingslisten i record-format på SFTP.
  1. Disse services anvendes til at slå op om borgere og virksomheder er tilmeldt Digital Post og/eller NemSMS.
  2. Det vil efter nedlukning af tilmeldingslister fortsat være muligt at:
   1. Foretage opslag i kontaktregisteret via REST (/contacts/).
   2. Abonnere på statusændringer via REST (/contacts/subscriptions/).
   3. Hente en tilmeldingsliste i csv-format på SFTP-serveren.
 1. Dybe links, der peger på e-Boks postkasser og postkasseEmner.
  1. Hvis man i forbindelse med go-live d. 21. marts 2022 har lavet en mapning fra e-Boks postkasser og postkasseEmner til Digital Post kontaktpunkter og -grupper, har dybe links fra e-Boks fortsat kunnet anvendes. Med et dybt link forstås et link, som leder brugeren direkte ind i en visningsklient, hvor der oprettes en kladde til rette modtager (kontaktpunkt).
  2. Fremadrettet skal man sørge for at opdatere dybe links, fx på selvbetjeningssider. Dybe links til kontaktpunkter og -grupper i Digital Post, kan findes i Administrativ Adgang.

Vi varsler hermed at disse services vil blive lukket om seks måneder, i henhold til opdaterings- og versioneringsstrategien for Digital Post. Den konkrete dato vil blive meldt ud på et senere tidspunkt.

 

Fristen for overgang til MeMo-formatet er tidligere varslet af Digitaliseringsstyrelsen, og relevant vejledningsmateriale kan findes på https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/vejledninger/.

 

Med venlig hilsen

Digital Post