Information om forretningskvitteringer fra Digital Post

Publiceret 29-02-2024

Digitaliseringsstyrelsen modtager løbende henvendelser om forretningskvitteringer fra Digital Post, og hvor lang leveringstid man som afsender kan forvente. Det skyldes, at forretningskvitteringer i perioder kommer inden for sekunder eller minutter, og at de i andre perioder kan være mange timer undervejs. Variationen skyldes primært, at nogle afsendere belaster Digital Post-løsningen på en anden måde, end den er tiltænkt. Vi ønsker derfor at informere anvenderne af Digital Post om:

  1. Hvad er årsagen til variationen på leveringstid af forretningskvitteringer?
  2. Hvad kan og bør man anvende forretningskvitteringer til?
  3. Generel information om distributionsflowet i Digital Post

Hvornår kommer forretningskvitteringer?

Forretningskvitteringer leveres som udgangspunkt altid hurtigst muligt efter, at en meddelelse er blevet valideret i Digital Post. Med hurtigst muligt skal det forstås sådan, at der findes en kø, hvor beskeder, der netop er blevet valideret, lægges. Processeringstiden afhænger derfor af hvor mange meddelelser, som ligger foran i køen og skal afvikles først.

Af den grund er det også meget svært at give et generelt svar på spørgsmålet: ”hvornår kommer forretningskvitteringer?”. I scenariet, hvor load på løsningen er normalt, vil der gå sekunder eller få minutter fra, at meddelelsen afleveres til Digital Post, indtil man har modtaget sin forretningskvittering.

Længere leveringstider skyldes særligt, at der i perioder er afsendere, som forårsager høj belastning på Digital Post-løsningen ved at bruge vores snitflade til enkeltforsendelser til at aflevere store mængder af Digital Post, der burde have været sendt som masseforsendelser. Enkeltforsendelser er tiltænkt post, som fx sendes af en sagsbehandler, eller som kvittering fra en selvbetjeningsløsning, hvor det er vigtigt at modtageren får meddelelsen med det samme. Masseforsendelser er tiltænkt post, hvor mange modtagere skal have en meddelelse samtidigt, men hvor det er mindre kritisk, at den leveres med det samme.

Fra Digitaliseringsstyrelsen side arbejder vi på flere tiltag for at nedbringe mængden af Digital Post, der fejlagtigt sendes som enkeltforsendelser. Dette vil bidrage til, at forretningskvitteringer på enkeltforsendelser leveres hurtigere. Det er dog ikke et problem, vi kan løse fra centralt hold, uden at afsenderne i højere grad bruger vores forskellige snitflader til de formål, de er tiltænkt. Vi vil derfor løbende kommunikere om dette med henblik på at understøtte afsenderne i at sende Digital Post korrekt.

Det er derfor vanskeligt at sige, hvad den forventede leveringstid på forretningskvitteringer er, men som tommelfingerregel bør man rette henvendelse via servicedesk, hvis man ikke har modtaget sin forretningskvittering inden for 24 timer. For masseforsendelser gælder desuden, at validering kun sker i tidsrummet 22-06, hvorfor forretningskvitteringer tidligst kan blive behandlet i næstkommende aktive vindue.

Hvad er en forretningskvittering, og hvad kan den bruges til?

Når man sender Digital Post via et afsendersystem, modtager man først en teknisk kvittering, som fortæller, at den tekniske overførsel af data er gået godt. Derefter modtager man på et senere tidspunkt en forretningskvittering, som fortæller, hvorvidt valideringen af meddelelsen er gået godt. Det vil sige, er det en meddelelse, der lever op til de regler, der findes for hvad en meddelelse må og skal indeholde, at man har lov til at sende meddelelsen til den pågældende modtager osv.

En positiv forretningskvittering er afsenders bevis på, at Digital Post-løsningen har overtaget ansvaret for meddelelsen, og at den vil blive leveret til modtageren. Forretningskvitteringen siger dog ikke noget om, hvornår meddelelsen bliver afleveret til modtager, og vil i mange tilfælde blive leveret, efter at modtager har fået meddelelsen. Derfor fraråder vi også, at man binder aktivering af indholdet i meddelelsen op på modtagelsen af en positiv forretningskvittering, eksempelvis ved at man medsender links, der ikke gøres aktive, førend afsendersystemet modtager en forretningskvittering.

Hvordan fungerer distributionsflowet?

Når en meddelelse sendes fra et afsendersystem til Digital Post-løsningen, kommer den ind i det, vi kalder for distributionsflowet. Dette flow består overordnet af fire dele:

  1. meddelelsen modtages af Digital Post,
  2. meddelelsen valideres af Digital Post,
  3. meddelelsen afleveres til modtageren
  4. forretningskvittering afleveres til afsendersystemet.

De to første trin foretages altid sekventielt, det vil sige, at modtagelse i Digital Post-løsning (1) altid sker før validering (2). Efter valideringen, antaget at denne er succesfuld, er de resterende to trin asynkrone. Når validatoren har færdigbehandlet den pågældende meddelelse, lægges den i kø ved hver af de to dele af løsningen, som har ansvaret for aflevering af henholdsvis meddelelser og forretningskvitteringer. Det betyder, at hvilket af de to trin der udføres først, og hvornår det i øvrigt udføres relativt til tidspunktet for valideringen, afhænger af hvor stor en kø der i forvejen findes i hver af de to dele af løsningen.

Digital Post-løsningen har mere kapacitet til at modtage, validere og aflevere Digital Post-meddelelser, end den har til at aflevere forretningskvitteringer. Det resulterer i langt de fleste tilfælde i, at meddelelsen vil blive afleveret til modtager, førend forretningskvitteringen bliver afleveret til afsendersystemet. Det betyder også, at jo højere volumen af forsendelser er, jo større diskrepans vil der forventeligt være i behandlingstiden for hhv. modtagelse, validering og aflevering af meddelelsen sammenlignet med afleveringen af forretningskvitteringer. Dette grundet, at validatoren lægger nye meddelelser på køen hurtigere, end aflevering af forretningskvitteringer kan afvikles.

Blacklisting af REST PUSH afsendersystemer

Det gælder særligt for afsendersystemer, som anvender REST PUSH protokollen, at afleveringen af forretningskvitteringer afhænger af, at der er et afsendersystem, som tager imod. I scenariet, hvor et afsendersystem ikke svarer, bliver der ventet i 30 sekunder. Det betyder, at alle forretningskvitteringer, som ligger i kø for at blive afleveret til et REST PUSH system, ikke bliver behandlet i disse 30 sekunder. For at minimere den negative effekt af scenarier som dette, er der implementeret en ”blacklist”, som gør, at systemer der ikke tager imod forretningskvitteringer kan blive sat i 6 timers timeout, hvor Digital Post ikke vil forsøge at aflevere forretningskvitteringer til det pågældende system.