Release R4 – Digital Post på borger.dk og Digital Post-app - 20-02-2024

Publiceret 19-02-2024

Den 20. februar 2024 gennemføres Release R4 af Digital Post-visningsklienterne Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen.

Følgende implementeres ved Release 4 den 20. februar 2024.

 

Release af Digital Post på borger.dk (web) og Digital Post-appen (app)

Web og app - Teknisk implementering af læse- og skriveadgang 

  • Med R4 implementeres en teknisk understøttelse af læse- og skriveadgang i Digital Post på borger.dk og i Digital Post-appen, der gør det muligt for en hjælpeperson at kunne håndtere beskeder og administrere kontaktoplysninger i digitalt udfordrede borgers Digital Post. Den tekniske understøttelse er skjult i brugergrænsefladen og vil først blive aktiveret, når Digital Post-løsningen lancerer læse- og skriveadgang.

 

Web og app - Opdatering af søgefunktion

  • Med R4 optimeres søgefunktionen, så den også medtager beskeder sendt til myndigheder i søgeresultatet. Det betyder, at borgeren med den nye optimering vil kunne få vist et samlet overblik over alle beskeder i løsningen, som er sendt til og modtaget fra den pågældende myndighed. Tidligere omfattede søgeresultatet kun beskeder, som borgeren havde modtaget fra myndigheden.

 

App – Opdatering af beskedtællere vil ske med det samme, der udføres en handling

  • I nuværende løsning i Digital Post-appen bliver beskedtælleren, der viser antallet af ulæste beskeder, ikke opdateret med det samme, borgeren markerer en besked fra ulæst til læst og omvendt. Opdateringen sker først, næste gang borgeren logger ind i Digital Post-appen. Dette ændres med R4, hvor der vil ske en ”live” opdatering af beskedtælleren, så snart borgeren markerer beskeder fra ulæst til læst og omvendt.
  • Derudover vil Digital Post-appen også komme til at følge Digital Post på borger.dk, hvor beskedtælleren for indbakken kun viser antallet af ulæste beskeder, som er i indbakken og ikke som nu, hvor beskedtælleren i indbakken viser det samlede antal af alle ulæste beskeder, som er i indbakken, sendt post og egenoprettede mapper.

 

App – Mulighed for passivt login på delte Android enheder lukkes

  • Med R4 tilføjes en teknisk understøttelse af tvunget log-in, der betyder, at borgere, der deler Android-enhed, og som har fravalgt brug af pinkode og/eller biometri, ikke længere, i en time efter sidste log-in, vil kunne blive passivt logget ind i Digital Post-appen, som den senest indloggede borger. Med den tekniske implementering fjernes dermed risikoen for, at borgere, der deler samme enhed i et kort tidsrum, vil kunne få utilsigtet adgang til hinandens postkasser.

Web – Tilføjelse af skjult “Vælg alle”-knap for borgere, der navigerer med tabulering og skærmlæser

  • På nogle skærmstørrelser er ”Vælg alle”-knappen, der normalt fremgår over beskedlisten, placeret i den kontekstmenu, der fremkommer, når der markeres en besked. For svagtseende borgere, der navigerer med skærmlæser, betyder det, at de skal tabulere sig ned gennem hele beskedlisten, før end de kan fange ”Vælg alle”-knappen i kontekstmenuen. Med R4 tilføjes der en skjult ”Vælg alle ” knap over beskedlisten, hvilket gør det nemmere for borgeren at opmærke alle beskeder i beskedlisten.

 

 

Web -  Tilføjelse af skjult genvej til kontekstmenuen for borgere, der navigerer med tabulering og skærmlæser

  • Med R4 tilføjes en genvej, der gør det nemmere for borgere, der navigerer med tabulering og en skærmlæser at komme til kontekstmenuen, når de har valgt en besked fra beskedlisten. I dag, når borgere vælger en besked fra beskedlisten, skal de navigere sig gennem hele beskedlisten, før de kan få aktiveret kontekstmenuen og udføre handlinger. Dette ændres med R4, hvor der tilføjes en skjult genvej, så kontekstmenuen kan aktiveres med det samme, de har valgt en besked.

Web – Tilføjelse af mere præcise og sigende skærmlæsertekster

  • Med R4 tilføjes mere præcise og sigende skærmlæsertekster, der gør det nemmere for den svagtseende borger at foretage de rigtige handlinger. Fx er der til handlinger, som at flytte beskeder og/eller mapper fra en mappe til en anden mappe, suppleret med skærmlæseroplysninger om hvilke mapper, der flyttes fra og til.

 

Web – Funktioner, som partsrepræsentanter ikke har rettighed til at udføre, skjules

  • Med R4 vil funktioner, som partsrepræsentanter (læseadgang) ikke har rettighed til at udføre handlinger på, blive skjult i brugergrænsefladen. Fx fremgår ’slet’ ikke længere i kontekstmenuen, og beskeder kan ikke længere opmærkes med flueben, hvis partsrepræsentanten ikke har rettighed til at udføre nogle handlinger. Tidligere oplevede partsrepræsentanter, at funktionerne var til stede, men at der ikke skete noget, når de blev aktiveret.

Web - Markering af beskeder skal ikke forsvinde, før alle handlinger er udført

  • Med R4 tilføjes en opdatering af indbakken, det betyder, at når der vælges flere beskeder fra indbakken, så forsvinder markeringen ikke, før borgeren har udført alle sine handlinger. Fx hvis en borger markerer flere beskeder med flag, vil borgeren efterfølgende kunne flytte beskederne til en mappe uden at skulle opmærke dem igen.

 

 

***

Der forventes ikke nedetid på Digital Post i forbindelse med releasen, og borgerne kan derfor tilgå og bruge Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen. Borgerne skal opdatere deres app efter releasen for at få de nye ændringer med. 

***