Borger.dk – Release på borger.dk – indhold i R31

Publiceret 17-06-2024

Kære alle

Release 31 af borger.dk blev gennemført i går som planlagt og redaktørmiljøet er igen åbent.

I forbindelse med releasen er følgende blevet implementeret på borger.dk.

Release af borger.dk:

Mit Overblik – Færdselsstyrelsen viser chaufførbeviser under det nye indholdsområde ’Beviser’

 • Færdselsstyrelsen vil som den første myndighed vise data under et nyt indholdsområde på Mit Overblik, der under overskriften ’Beviser’, fremadrettet vil samle borgerens beviser, attester og tilladelser fra forskellige myndigheder. Emnet vil kunne findes under ’Personlige oplysninger’. Færdselsstyrelsen starter med at vise 4 typer af chaufførbeviser (chaufføruddannelsesbeviser, varebils-chaufføruddannelsesbevis, chaufførkort og specialtransportassistance), som der udstedes ca. 20.000 af om året. Borgeren vil kunne se beskrivelser af det enkelte bevis, hvornår beviset er gyldigt fra og til, og der vil være link til Færdselsstyrelsens selvbetjening, hvor man kan tilgå det faktiske bevis. Derudover vil der være links til information om, hvordan man tilmelder sig den påkrævede genuddannelse, når ens bevis udløber.

 

Mit Overblik og borger.dk – Nyt flow for ’Sessionen er udløbet’

 • Flowet er optimeret, så der sker en automatisk redirect til en “Du er nu logget af”-side, når borgerens session udløber. Inden da vil borgeren få en mulighed for at trykke på en “Forbliv logget på”-knap i en modal. Det skal gøres inden for 5 min., og tiden tæller ned, så borgeren kan se, hvor lang tid, der er til, at vedkommende bliver logget af.
  Den redesignede “Du er nu logget ud”-side bygger på en sideskabelon, som også bruges på en række andre områder, bl.a. fejlsider. Så fx “Siden findes ikke (fejl 404)” vil også blive vist i det nye design.

 

Borger.dk og DSS – Print siden

 • Der er tilføjet en ”Udskriv side”-knap nederst på TjekPC (www.borger.dk/support/tjekpc), som gør det muligt for borgere at gemme deres systeminformationer som PDF til brug ved fejlmelding af en løsning.

 

Mit Overblik – Nyt card design på ’Sager’ og ’Serviceydelser og hjælpemidler’

 • ’Sager’ og ’Serviceydelser og hjælpemidler’ omlægges fra tabeller til card design. Card design giver flere fordele med et mere tilgængeligt design for fx skærmlæsere og en generelt mere mobiloptimeret visning.

 

Mit Overblik – Forklaring på forsiden af Mit Overblik – Hvad er Mit Overblik?

 • Der sættes en kort teaser ind på forsiden af Mit Overblik, der kort forklarer, hvad Mit Overblik er. Teaseren skal give borgerne en bedre forståelse af, hvilken platform, de er inde på, og hvad Mit Overblik kan.

 

Borger.dk – Ny funktionalitet – døde links i kontaktoplysninger

 • Links til myndigheders hjemmesider i den redaktionelle database over kontaktoplysninger (anvendes bredt på kontaktsider) er nu tilføjet platformens scanning for døde links i borgervendt indhold. Derved bliver det nemmere for redaktører at opdage eventuelle døde links og få dem rettet hurtigt.

 

Borger.dk – Afvikling af teknisk gæld – selvbetjeningsoversigt

 • Selvbetjeningsoversigten, der er en ældre funktionalitet fra myndighedskontaktsiderne, er fjernet. Den efterspørges ikke længere af borgerne og udgør derfor teknisk gæld. Ved at afvikle oversigten fjernes kompleksitet og performancetung funktionalitet fra borger.dk-platformen.

 

Borger.dk og Life in Denmark– Sitecorelinks mellem selvbetjeninger på LiD og borger.dk

 • Administrativt kan selvbetjeningsløsninger på tværs af borger.dk og lifeindenmark.dk nu sammenkædes. Dermed bliver det nemmere for selvbetjeningsredaktører at få et forvaltningsmæssigt overblik over selvbetjening på tværs af portalerne.

 

Diverse

 • Der er foretaget en række mindre webtilgængelighedsforbedringer:
  - Fokusstates er opdateret, hvor der var mangler.
  - QuickActions er nu WCAG-compliant.
  - Venstremenuen afspejler nu det visuelt aktive menupunkt for skærmlæsere.
  - Telefon- og åbningstidsmodulet er WCAG- og HTML-compliant.

 ***

Venlig hilsen
Borger.dk