Reminder: Varsling om nedlukning af resterende legacy-services

Publiceret 19-03-2024

Den 10-11-2023 varslede vi, i henhold til opdaterings- og versioneringsstrategien for Digital Post, her på Digitaliser.dk nedlukningen af resterende legacy-service.

Se opslaget her: https://digitaliser.dk/digital-post/nyhedsarkiv/2023/nov/varsling-om-nedlukningsdato-for-forsendelser-i-legacy-format-den-5-december-kl-1200.

Vi sender nu en reminder, inkl. dato, for hvornår vi lukker de resterende legacy services ned.

Følgende services vil blive lukket ned i forbindelse Release 71 torsdag d. 23. maj 2024:

 1. Tilmeldingslister i e-Boks format via REST samt tilmeldingslisten i record-format på SFTP.
  1. Disse services anvendes til at slå op om borgere og virksomheder er tilmeldt Digital Post og/eller NemSMS.
  2. Det vil efter nedlukning af tilmeldingslister fortsat være muligt at:
   1. Foretage opslag i kontaktregisteret via REST (/contacts/).
   2. Abonnere på statusændringer via REST (/contacts/subscriptions/).
   3. Hente en tilmeldingsliste i csv-format på SFTP-serveren.

 

 1. Dybe links, der peger på e-Boks postkasser og postkasseEmner.
  1. Hvis man i forbindelse med go-live d. 21. marts 2022 har lavet en mapning fra e-Boks postkasser og postkasseEmner til Digital Post kontaktpunkter og -grupper, har dybe links fra e-Boks fortsat kunnet anvendes. Med et dybt link forstås et link, som leder brugeren direkte ind i en visningsklient, hvor der oprettes en kladde til rette modtager (kontaktpunkt).
  2. Fremadrettet skal man sørge for at opdatere dybe links, fx på selvbetjeningssider. Dybe links til kontaktpunkter og -grupper i Digital Post, kan findes i Administrativ Adgang.

Fristen for overgang til MeMo-formatet er tidligere varslet af Digitaliseringsstyrelsen, og relevant vejledningsmateriale kan findes på https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/vejledninger/.

 

Med venlig hilsen

Digital Post