Driftsstatus for NemLog-in

Her kan du blive informeret om status på driften for NemLog-in

Driftsopdateringer fra NemLog-in

NemLog-in
NemLog-in - normal drift
Senest opdateret16/06/2024 16:48:03
Driftstid24/7
Gå til NemLog-in