VIGTIGT: Lukkevindue for hele NemLog-in d. 13/9 2023 kl 06:00-08:00

Publiceret 11-09-2023

I forbindelse med en databaseopdatering ang. NemLog-ins fremtidige release, adviseres I hermed om et lukkevindue i nedenstående tidsrum: 

Onsdag d. 13/9 2023 kl 06:00-08:00. 

Det vil ikke være muligt, at bruge nogen af NemLog-ins komponenter i ovenstående tidsrum som eksempelvis log ind eller signering. 

Vi beklager de gener, som dette medfører. 

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, bedes disse rettes mod: nemlogin@digst.dk 

Venlig hilsen 

NemLog-in Teamet